Skip links

Đăng nhập hoặc Đăng ký

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@brainactivepanels.com. Cảm ơn bạn!


Đăng nhập

Nếu bạn đã có tài khoản tại BrainActive, vui lòng nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn đã sử dụng khi đăng ký và nhấp vào Đăng nhập. Có thể bạn sẽ được yêu cầu vượt qua bài kiểm tra chú ý (captcha); trong trường hợp đó, chỉ cần làm theo các hướng dẫn hiển thị trên màn hình. Nếu bạn quên mật khẩu hoặc mật khẩu không hoạt động, hãy nhấp vào “Quên mật khẩu?” để đặt lại nó.

Đăng ký

Nếu bạn chưa có tài khoản tại BrainActive, vui lòng nhấp vào tab Đăng ký, chọn giới tính của bạn, điền vào tất cả các trường trống, đánh dấu vào hộp kiểm tại phía dưới và sau đó nhấp vào Đăng ký. Mật khẩu bạn chọn phải có ít nhất 8 ký tự, cả chữ hoa và chữ nhỏ, phải bao gồm ít nhất một số và ký hiệu (!@#$%^&*?_~-£.). Trong vài phút, bạn sẽ nhận được email từ chúng tôi với liên kết kích hoạt; vui lòng nhấp vào liên kết đó để xác nhận tư cách thành viên của bạn và bạn sẽ bắt đầu nhận được lời mời tham gia khảo sát trong vài ngày tới!