Skip links

Chính sách cookie

Ngày có hiệu lực: ngày 20 tháng 5 năm 2018
Sửa đổi lần cuối: Ngày 20 tháng 5 năm 2018

Cookie là gì?

“Cookie” là một phần thông tin được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Cookies ghi lại cách bạn điều hướng một trang web để khi bạn truy cập lại trang web đó, nó có thể hiển thị các tùy chọn phù hợp dựa trên thông tin được lưu trữ trong lần truy cập trước của bạn. Cookies cũng có thể được sử dụng để phân tích lưu lượng truy cập và cho mục đích quảng cáo và tiếp thị.

Cookies được sử dụng bởi gần như tất cả các trang web và không gây hại cho hệ thống của bạn.

Nếu bạn muốn kiểm tra hoặc thay đổi các loại cookie mà trang web này sử dụng, bạn có thể làm điều đó trong cài đặt trình duyệt của mình. Bạn có thể chặn cookie bất cứ lúc nào bằng cách kích hoạt cài đặt trên trình duyệt cho phép bạn từ chối tất cả các cookie hoặc chỉ một số trong số chúng. Tuy nhiên, nếu bạn chặn tất cả các cookie (bao gồm các cookie thiết yếu), bạn không thể truy cập trang web của chúng tôi hoặc các phần của nó.

Chúng tôi sử dụng cookie như thế nào?

Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu rõ hơn cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và theo dõi bất kỳ mẫu nào trong cách sử dụng của bạn. Điều này tiếp tục giúp chúng tôi phát triển và cải thiện trang web của chúng tôi và cũng để xây dựng các sản phẩm và / hoặc dịch vụ để đáp ứng những gì bạn có thể cần hoặc muốn.

Cookies là một trong hai:
(a) Cookie phiên: chúng chỉ được lưu trữ trên máy tính của bạn trong phiên web và được xóa tự động khi bạn đóng trình duyệt – chúng thường lưu trữ ID phiên ẩn danh cho phép bạn duyệt trang web mà không cần phải duyệt trang web đăng nhập vào từng trang nhưng họ không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào từ máy tính của bạn; hoặc là
(b) Cookie liên tục: cookie liên tục được lưu dưới dạng tệp trên máy tính của bạn và nó vẫn ở đó khi bạn đóng trình duyệt web. Cookie có thể được đọc bởi trang web đã tạo ra nó khi bạn truy cập lại trang web đó. Chúng tôi sử dụng cookie liên tục cho Google Analytics.

Cookies cũng có thể được phân loại như sau:
(a) Cookie cần thiết nghiêm ngặt: những cookie này rất cần thiết để cho phép bạn sử dụng trang web một cách hiệu quả, chẳng hạn như khi mua sản phẩm và / hoặc dịch vụ, do đó không thể tắt được. Không có các cookie này, các dịch vụ có sẵn cho bạn trên trang web của chúng tôi không thể được cung cấp. Những cookie này không thu thập thông tin về bạn mà có thể được sử dụng để tiếp thị hoặc ghi nhớ nơi bạn đã ở trên Internet.
(b) Cookie hiệu suất: những cookie này cho phép chúng tôi giám sát và cải thiện hiệu suất của trang web của chúng tôi. Ví dụ: họ cho phép chúng tôi đếm số lượt truy cập, xác định nguồn lưu lượng truy cập và xem phần nào của trang web phổ biến nhất.
(c) Cookie chức năng: những cookie này cho phép trang web của chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn bạn thực hiện và cung cấp các tính năng nâng cao. Chẳng hạn, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tin tức hoặc cập nhật liên quan đến các dịch vụ bạn sử dụng. Chúng cũng có thể được sử dụng để cung cấp các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu như xem video hoặc nhận xét trên blog. Thông tin mà các cookie này thu thập thường là ẩn danh.

Xin lưu ý rằng các bên thứ ba quảng cáo trên trang web của chúng tôi (ví dụ: mạng quảng cáo và nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài như dịch vụ phân tích lưu lượng truy cập web) cũng có thể sử dụng cookie mà chúng tôi không kiểm soát. Những cookie này có thể là cookie phân tích / hiệu suất hoặc cookie nhắm mục tiêu.