Skip links

Villkor för medlemskap i panelen, deltagande i undersökningar och användning av tjänster

Giltigt datum: 20 maj 2018
Senast reviderad: 20 maj 2018

Definitioner

När de används nedan ska följande termer och uttryck ha följande betydelser:

Aktiv panelist” hänvisar till en panelmedlem som:
(a) har deltagit i en undersökning,
(b) har deltagit i annat forskningsprogram;
(c) har deltagit i andra delar av tjänsten, minst en gång under de senaste tolv (12) månaderna; eller
(d) har uppdaterat all information i sin profil minst en gång under de senaste tolv (12) månaderna.

Spårningstjänst för marknadsundersökningar” avser en tjänst som accepteras av en användare som kan spåra onlinebeteenden hos en sådan användare, till exempel webbplatser som användaren har åtkomst till och kampanjer online som utsätts för användaren för marknadsundersökningsändamål, inklusive reklamspårningsforskning.

Tillämplig lag” hänvisar till tillämpliga nationella och / eller lokala lagar och förordningar.

Kund” avser våra kunder som vi tillhandahåller tjänster till.

Innehåll” hänvisar till den information som publiceras på vår webbplats, vår panelwebbplats, en undersökningssida eller en partnersajt.

Panel” hänvisar till en grupp individer som har kommit överens om att bjudas in och delta i marknadsundersökningar, andra forskningsprogram eller andra delar av tjänsterna för marknadsundersökningar.

Panelmedlem” hänvisar till medlemmen i en panel.

Panelsida” hänvisar till en webbplats där individer kan registrera sig för att bli panelmedlemmar och / eller kan logga in på sitt redan befintliga konto.

Partner” hänvisar till en av våra partners.

Partnerpartnersida” hänvisar till en webbplats som drivs av en av våra partners.

Deltagare” hänvisar till en person som inte är medlem i en panel och som riktas till en undersökning, till annat forskningsprogram eller till andra delar av tjänsterna av en av våra partners.

Personuppgifter” betyder all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person (”registrerad”); en identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare antingen ensam eller i kombination med annan personlig eller identifierande information. Personuppgifter kan innehålla information som namn, personnummer, födelsedatum och födelseort, biometriska poster, fotografier, ljud- eller videoinspelningar och annan information som är länkad eller länkbar till en person, såsom medicinsk data, utbildnings-, ekonomiska och Anställningsinformation. (OBS! Personuppgifter kan också kallas ”Personlig identifierbar information” eller ”PII”.)

Poäng” hänvisar till incitamenten du kan tjäna som medlem i en panel efter att ha genomfört en undersökning, deltagit i ett annat forskningsprogram eller annan tjänst. Poäng kan ta formen av pengar och visas i olika valutor.

Forskningsprogram” avser en annan forskningsmöjlighet än en undersökning.

Begränsat innehåll” hänvisar till konfidentiell och / eller proprietär information, såväl som material, produkter och innehåll som tillhör oss och / eller ägs av en enkätägar, en klient, en partner och / eller en licensgivare.

Service” hänvisar till den tjänst som tillhandahålls av oss som tillåter dig, som panelmedlem eller som deltagare:
(a) att delta i en panel eller en undersökning,
(b) att delta i annat forskningsprogram, eller
(c) att delta i någon annan tjänst som tillhandahålls av oss och som används av dig, till exempel en spårningstjänst för marknadsundersökningar.

Inlägg” hänvisar till alla kommentarer, feedback, förslag, idéer och annan information som du skickar in eller vi samlar in när du deltar i en panel, svarar på en undersökning, till ett annat forskningsprogram eller när du använder en service.

Undersökningsägaren” avser ägaren till en undersökning, som vanligtvis är en klient.

Undersökningswebbplats” hänvisar till webbplatsen där du svarar på och slutför en undersökning.

Undersökning” hänvisar till marknadsundersökningar som vi gör tillgängliga för dig.

Tredjepartswebbplatser” hänvisar till webbplatser som underhålls och / eller drivs av tredje parter.

Användare” hänvisar till dig som en individ när du använder tjänsten.

Användarinnehåll” hänvisar till allt innehåll, material, information och kommentarer som du använder, laddar upp, postar eller skickar in, eller som vi samlar in när du använder tjänsten, inklusive information som mottas via Ad Tracking Service, till exempel data för användning av Internetanvändning.

Du”, ”dig själv” och ”din” hänvisar till dig som en individ och som medlem i en panel.

Vi”, ”oss”, ”våra” och ”BrainActive” hänvisar till Red Orange Research S.R.L., ett företag registrerat i Rumänien på 33c Weiner Palada street, 077040 Chiajna, Ilfov län, med registreringsnummer J23/3870/2015 och momsnummer RO35177820.

1. Tillämplighet och avtal

Dessa villkor (nedan kallade ”villkor”) gäller utöver alla särskilda villkor som kan gälla för en undersökning, ett forskningsprogram eller annan tjänst. Dessa villkor ska inte gälla i den utsträckning de strider mot de särskilda villkoren som ges av klienten som villkor för ditt deltagande i en undersökning eller ett forskningsprogram, förutsatt att sådana specialvillkor inte ska minska våra rättigheter eller öka vårt ansvar som anges i dessa villkor.

2. Introduktion

Syftet med dessa villkor är att ange de allmänna villkoren för din användning av vår tjänst, inklusive ditt deltagande i en undersökning, en panel eller i andra forskningsprogram.

Utöver ovanstående hanterar vi också de belöningar som panelmedlemmar kan få i utbyte mot sitt deltagande i undersökningar eller till andra forskningsprogram. Detaljer om vårt belöningssystem finns i dessa villkor.

3. Behörighet att bli vår panelmedlem

Panelmedlemskap är vanligtvis öppet för individer som uppfyller kraven för medlemskap, inklusive, men inte begränsat till, minimiålderskrav och geografiska placeringskrav. Genom att gå med på att bli panelmedlem samtycker du till att få inbjudningar att delta i undersökningar, forskningsprogram eller andra tjänster. Du kan avbryta ditt panelmedlemskap när som helst – för mer information se avsnitt 12 ”Avvecklingspolicy” nedan.

Vi tillåter bara en panelmedlem per varje unik e-postadress inom en panel.

4. Registrering till vår panel

För att bli vår panelmedlem måste du registrera dig på vår panelsida och ge viss information om dig själv. Informationen du tillhandahåller måste vara sann, korrekt och fullständig. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda din tillgång till tjänsten eller ditt deltagande i undersökningar eller i andra forskningsprogram om du tillhandahåller falsk, felaktig och / eller ofullständig information, eller vi har anledning att misstänka att informationen du har gett är falsk, felaktigt och / eller ofullständigt.

Panelmedlemskap är personligt och får endast användas av den person som registrerar sig för medlemskap i vår panel. Du ansvarar för att hålla all användarinformation och lösenord konfidentiellt och du ansvarar för all användning, oavsett om det är auktoriserat eller obehörigt, av ditt panelmedlemmskonto.

5. Villkor för deltagande i våra undersökningar, andra forskningsprogram eller andra tjänster

När du deltar i våra undersökningar, i andra forskningsprogram eller i andra tjänster och / eller när du använder vår webbplats, vår panelwebbplats eller en undersökningssida, är du skyldig att följa dessa villkor, såväl som alla särskilda villkor som begärs av en klient eller en partner som ett obligatoriskt krav för att delta i en viss undersökning, forskningsprogram eller annan tjänst.

Genom att delta i våra undersökningar, forskningsprogram eller i andra tjänster, samtycker du till att ge sann, korrekt och fullständig information om dig själv. Om du tillhandahåller oss falsk, felaktig och / eller ofullständig information, eller om vi har anledning att misstänka att informationen du har lämnat är falsk, felaktig och / eller ofullständig, kanske du inte är berättigad till våra undersökningar, forskningsprogram eller andra tjänster och, följaktligen får du ingen belöning för ditt deltagande. Vidare förbehåller vi oss rätten att säga upp ditt medlemskap i vår panel med resultatet att du förlorar alla belöningar som finns på ditt medlems konto och att du inte kommer att kunna delta i fler undersökningar eller andra forskningsprogram.

Du är ansvarig för handlingar och kommunikationer som utförs eller överförs från ditt panelkonto.

6. Användning av tjänsterna

Ditt deltagande i våra undersökningar, forskningsprogram eller användningen av andra tjänster är frivilligt. Tjänsterna är för personligt och icke-kommersiellt bruk och vi förbehåller oss rätten att ändra, ändra, begränsa eller blockera åtkomst till, hela eller någon del av tjänsterna, utan föregående meddelande.

Vi kan när som helst vägra att tillhandahålla tjänsterna till någon efter eget gottfinnande.

Du samtycker till att du får tillgång till, använder och / eller deltar i tjänsterna i egenskap av en oberoende underleverantör, och dessa villkor skapar inte någon byrå, partnerskap, joint venture, anställd-arbetsgivare eller franchisegivare-franchisetagare.

7. Obehörig användning

Genom att använda vår webbplats, vår panelwebbplats, en undersökningssida, en partnerwebbplats och / eller genom att delta i våra undersökningar, forskningsprogram eller i andra tjänster:
(a) du samtycker till att inte störa, störa säkerheten för eller missbruka tjänsten eller vår webbplats, vår panelwebbplats, en undersökningssida, en partnerwebbplats eller några tjänster, systemresurser, konton, servrar eller nätverk anslutna till en undersökning eller tillgänglig via en undersökning eller en undersökningssida eller anslutna eller länkade webbplatser;
(b) du samtycker till att inte använda spindlar, robotar eller annan automatiserad datakonstruktionsteknik för att katalogisera, ladda ner, lagra eller på annat sätt reproducera eller distribuera data eller innehåll tillgängligt i samband med tjänsten, eller på annat sätt manipulera resultatet av en undersökning;
(c) du samtycker till att inte vidta några åtgärder för att störa vår webbplats, vår panelwebbplats, en undersökningssida eller en partnersajt eller en individs användning av sådana webbplatser, inklusive, men inte begränsat till, överbelastning eller ”krascha” en webbplats ;
(d) du samtycker till att inte skicka eller överföra virus, skadad information eller annan skadlig, störande eller destruktiv kod, fil eller information, inklusive, men inte begränsat till, spionprogram, skadlig programvara och trojaner;
(e) du samtycker till att inte samla in någon personlig information från andra användare av tjänsterna;
(f) du samtycker till att inte skicka oönskade e-postmeddelanden, till exempel, men inte begränsat till, kampanjer och reklam för produkter eller tjänster;
(g) du samtycker till att inte öppna, använda eller underhålla mer än ett (1) medlemskonto i vår panel;
(h) du samtycker till att inte använda eller försöka använda en annan användares konto utan tillstånd eller skapa ett konto med en falsk identitet;
(i) du samtycker till att inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, våra undersökningar, vår panelsida, en undersökningssida, en partnersajt eller delar av våra undersökningar, vår webbplats, vår panelsida, en undersökningssida eller en partnersajt som är begränsade från allmän tillgång;
(j) du accepterar att inte förfalska eller maskera din sanna identitet;
(k) Du samtycker till att inte rama in eller kopiera någon del av vår webbplats, vår panelen webbplats, en undersökningssida eller en partnersajt och visa den på en annan webbplats eller media, eller ändra utseendet på någon undersökningssida, på vår panelsida eller en partnersida;
(l) du samtycker till att inte upprätta länkar från en webbplats till vår webbplats, vår panelwebbplats, en undersökningssida eller en partnerwebbplats eller till tjänsterna utan vårt skriftliga förhandsgodkännande;
(m) du samtycker till att inte posta eller överföra något hotande, injurierande, ärekränkande, obscen, pornografiskt, svårt, skandalöst eller inflammatoriskt material eller innehåll;
(n) du samtycker till att inte använda något fel, missbruk eller obscen språk på vår webbplats, i våra undersökningar, på vår panelsida, på en undersökningssida eller på en partnersajt;
(o) du samtycker till att inte bedriva bedräglig verksamhet, inklusive, men inte begränsat till, att snabba genom att genomföra undersökningar, fylla i samma undersökning mer än en gång, skicka in falsk information under registreringsprocessen, skicka in falska data medan du fyller i en undersökning , lösa in eller försöka lösa in belöningar med falska eller bedrägliga medel, manipulera med undersökningar och, med avseende på användningen av Ad Tracking Service, få åtkomst till webbplatser eller onlinekampanjer med enbart avsikt att ge ett felaktigt intryck av ditt beteende online;
(p) du samtycker till att inte omvända ingen aspekt av en tjänst eller vidta några åtgärder som kan avslöja källkoden, eller kringgå eller kringgå åtgärder eller kontroller som används för att förbjuda, begränsa eller begränsa åtkomst till webbsidor, innehåll eller koder, utom som uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag;
(q) du samtycker till att inte delta i någon kriminell eller olaglig handling som kan vara länkad till vår webbplats, våra undersökningar, vår panelsida, en undersökningssida eller en partnersajt;
(r) du samtycker till att inte använda begränsat innehåll i strid med dessa villkor; eller
(s) du samtycker till att inte uppmuntra och / eller råda någon person, inklusive, men inte begränsat till, panelmedlemmar, deltagare eller någon av våra anställda, att begå en handling i strid med dessa villkor.

8. Begränsat innehåll

Om inget annat anges, alla material, inklusive, utan begränsning, alla begrepp, text, mönster, grafik, ritningar, fotografier, videoklipp, musik och ljud, och alla varumärken, servicemärken och handelsnamn som används i en undersökning, forskningsprogram eller annat service och / eller på vår webbplats, vår panelwebbplats, en undersökningssida eller en partnersajt och urvalet och arrangemangen därav, är föremål för immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärken och patent eller rätten att ansöka om deras registrering var som helst i världen, som innehas av eller licensieras av oss, en enkätägare, en partner eller andra tredje parter som är respektive ägare till eller kontrollerar sådant begränsat innehåll.

När du använder en tjänst eller deltar i en undersökning, annat forskningsprogram eller annan tjänst, kan du bli utsatt för begränsat innehåll. Du beviljas inga rättigheter till det begränsade innehållet och alla immateriella rättigheter är uttryckligen reserverade. Ingen licens för att använda, avslöja, ladda ner, kopiera, distribuera eller reproducera (inklusive men inte begränsat till publicering på någon webbplats, sociala medier eller blogg) det begränsade innehållet eller ämnet för det begränsade innehållet beviljas dig. Observera att rättsliga åtgärder kan vidtas mot dig i händelse av att obehörig användning av det begränsade innehållet upptäcks. Du blir därför informerad och erkänner att vi fullt ut kommer att samarbeta med alla begäranden från tredje part om avslöjanden (inklusive men inte begränsat till avslöjande av din identitet) relaterade till påståenden om att du har använt begränsat innehåll i strid med dessa villkor som vi anser vara legitima.

Du får endast delta i en undersökning, annat forskningsprogram, annan tjänst och / eller använda vår webbplats, vår panelwebbplats, en undersökningssida eller en partnersajt på ett sätt som inte kränker vår eller tredje parts immateriella rättigheter.

9. Användarinnehåll

Du ansvarar för allt användarinnehåll. Du ansvarar också för att få, där det är relevant, tredjeparts godkännanden, samtycke och / eller tillstånd för användningen av ditt användarinnehåll, oavsett om det är oss som använder det eller du. Användarinnehåll, inklusive fotografier, ljud- eller videoinspelningar, kan betraktas som personuppgifter. Ditt användarinnehåll kan bli allmänt tillgängligt och delat med tredje parter, inklusive, men inte begränsat till, våra kunder, kunder av våra kunder, undersökningsägare, partners och tredjepartsleverantörer. Du måste se till att användarinnehållet inte inkluderar upphovsrättsskyddat eller varumärkesinnehållet innehåll eller material från tredje part, inklusive ljud, video, bilder, såvida du inte har skaffat godkännanden, samtycke och / eller tillstånd från sådana tredje parter, som krävs för användning av sådant användarinnehåll, oavsett om det är oss som använder det eller du. Du kommer inte att få ersättning för användning av något användarinnehåll, oavsett vem som använder det: oss, våra partners och / eller våra kunder.

Genom att använda, ladda upp, posta, skicka eller tillåta oss att samla in (sådant tillstånd anses givet baserat på ditt godkännande av dessa villkor och användning av vår tjänst) användarinnehåll i samband med tjänsterna ger du härmed oss ​​ett evigt, oåterkalleligt , obegränsat, överförbart, sublicensierbart, världsomspännande, royaltyfritt, med rätt och licens för att redigera, kopiera, överföra, publicera, visa, reproducera, modifiera, distribuera och använda ditt användarinnehåll, efter eget gottfinnande. Du kommer inte att få någon ersättning för användarinnehållet eller för vår användning av användarinnehållet, utom om det uttryckligen överenskommits.

Du är skyldig att se till att ditt användarinnehåll såväl som vår användning av ditt användarinnehåll enligt dessa villkor inte kränker någon tredje parts immateriella rättigheter. Vi granskar inte och kan inte granska allt användarinnehåll och vi tar inget ansvar för ditt användarinnehåll. Vi har rätt, men inte skyldigheten, att ta bort, ta bort eller redigera allt användarinnehåll, som, efter eget gottfinnande:
(a) vi anser bryta mot dessa villkor;
(b) vi anser kränka immateriella rättigheter; eller
(c) vi anser vara kränkande, ärekränkande, obscen eller på annat sätt oacceptabla.

10. Politik om poängbaserat belöningsprogram

Om du svarar på och genomför en undersökning med framgång, deltar i ett annat forskningsprogram eller annan tjänst, kan du tjäna poäng som kan lösas in för olika belöningar eller kontanter i vårt belöningsprogram. Du behöver inte köpa något för att få poäng. De poäng du har tjänat är personliga och du kan inte överföra dem till någon annan. Dina poäng kommer att vara giltiga och inlösbara under en period på tre (3) månader efter att ditt konto har inaktiverats. Eventuella poäng eller belöningar som inte löses in av dig kan återkallas av oss.

I början av en undersökning, annat forskningsprogram eller annan tjänst får du information om antalet poäng du kan tjäna. Vi accepterar inte att vara ansvariga och / eller vi tar inget ansvar på något sätt för skattekonsekvenser eller skyldigheter som kan uppstå till följd av poäng eller belöningar som utfärdats eller inlöses. Vidare accepterar vi inte att vara ansvariga och / eller vi tar inget ansvar på något sätt för någon typ av avgifter som debiteras och / eller tillämpas på de belöningar du löser in.

Om du bryter mot dessa villkor kan du förlora alla poäng eller belöningar som du har tjänat. Vi accepterar inget ansvar gentemot dig i förhållande till poäng eller belöningar du har tjänat.

11. Profiluppdateringar

Du samtycker till att hålla din panelmedlemsprofil uppdaterad. Du kan uppdatera, korrigera och / eller ta bort information som finns i din medlemskapsprofil genom att öppna ditt panelmedlemskonto.

12. Avvecklingspolicy

Du kan avvika från att använda någon eller alla tjänster (inklusive, utan begränsning, du kan välja bort mottagande av inbjudningar, nyhetsbrev eller kommunikationer) när som helst på något av följande sätt:
(a) genom att följa prenumerationsförfarandena som beskrivs på vår webbplats, vår panelwebbplats eller relaterade webbplatser, eller som finns i ett e-postmeddelande som mottagits från oss; eller
(b) genom att skicka ett e-postmeddelande till vårt team för panelmedlemstjänster, svara på de e-postmeddelanden vi skickar dig, eller genom att använda kontaktinformationen som nämns på webbplatsen där du loggar in på ditt panelmedlemmars konto.

Vi ska använda rimliga ansträngningar för att svara på varje e-post så snart som möjligt efter att vi fått det, men vi kan inte göra ett åtagande inom en viss tidsram.

Vid avslutande av någon tjänst kommer kontaktinformationen från panelmedlemmen som valt bort att tas bort från all kommunikation eller kontaktlistor som rör den avslutade tjänsten. I sådana situationer bör du notera att det kan ta några dagar att ta bort din kontaktinformation och under denna tid kan du få meddelanden från oss som skapades eller sammanställts innan du avslutade din opt-out.

13. Länkar

När du använder tjänsten kan du kanske länka eller ansluta till en tredje parts webbplats. Observera att vi inte rekommenderar någon tredjepartswebbplats, såväl som produkter, tjänster och / eller möjligheter som marknadsförs, erbjuds, genom eller i samband med sådan tredjepartswebbplats. Läs noggrant alla policyer och villkor som gäller sådana tredjepartswebbplatser.

14. Kommunikation med oss

All kommunikation (exklusive personuppgifter) och användarinnehåll som du skickar eller skickar till oss, via elektronisk post eller på något annat sätt, eller på annat sätt samlat in av oss, kommer att behandlas som icke-konfidentiell information om din som du inte äger, såvida du inte ange annars antingen före eller samtidigt med din inlämnande av eller tillstånd till oss att samla in sådan kommunikation och användarinnehåll. Du samtycker till att sådan kommunikation och användarinnehåll kan användas av oss efter eget gottfinnande.

15. Sekretesspolicy

När du ansöker om panelmedlemskap, använder du en tjänst eller kommunicerar med oss, kan personuppgifter som gäller dig behandlas. För information om vår sekretesspraxis och behandling av dina personuppgifter, se vår sekretesspolicy.

16. Friskrivningsklausul

Du samtycker uttryckligen till att ditt deltagande i en undersökning, annat forskningsprogram och användning av tjänsten och surfar på vår webbplats, vår panelsida, en undersökningssida eller en partnersajt är på din enda risk och ansvar. Vi, våra kunder, undersökningsägare, partners eller andra tredje parter och våra respektive styrelseledamöter, officerare, anställda, representanter, agenter, tredjepartsinnehållsleverantörer och licensgivare tillhandahåller inte så mycket som möjligt garanti, uttryckligt, underförstådd eller lagstadgad, att deltagande i en undersökning eller användningen av tjänsten, vår webbplats, vår panelwebbplats, en undersökningssida eller en partnersajt är oavbruten eller felfri.

Vi, våra kunder, undersökningsägare, partners eller andra tredje parter och våra respektive styrelseledamöter, officerare, anställda, representanter, agenter, tredjepartsinnehållsleverantörer och licensgivare tillhandahåller inte så mycket som möjligt garantier, uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, till noggrannhet, tillförlitlighet eller innehåll för information eller tjänster som tillhandahålls genom en undersökning eller vår webbplats, vår panelsida, en undersökningssida eller en partnersajt, annat än uttryckligen anges i dessa villkor.

17. Ansvarsbegränsning

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, ska vi, undersökningsägare eller partners, tredje parter eller styrelseledamöter, ledamöter, aktieägare, anställda, representanter, underleverantörer, efterträdare eller innehavare, inte vara ansvariga i något avseende, inklusive men utan begränsning, för alla frågor som är relaterade till dessa villkor, tjänsten, våra undersökningar, vår webbplats, vår panelwebbplats, en undersökningssida, en partnerwebbplats eller för alla inlagor du gör, eller för alla direkta, indirekta, speciella, straffande, tillfälliga, beroende av skador, liksom exemplariska eller följdskador, vinstförlust, förlust av förväntade besparingar eller andra indirekta skador, oavsett om vi har informerats om sannolikheten eller möjligheten till sådana skador.

Ansvarsbegränsningen och den ansvarsfriskrivning som nämns i dessa villkor ska tillämpas oavsett handlingsform, vare sig det gäller avtal, garanti, delikt, kvasi-delikt, strikt ansvar, försumlighet eller annan skada och ska överleva ett grundläggande brott eller misslyckandet av väsentligt syfte med kontrakt eller misslyckande med ett exklusivt botemedel.

18. Skadestånd

Du samtycker till att fullständigt och effektivt skydda oss och samtidigt samtycker du till att befria oss från alla skyldigheter som är kopplade till alla skador, utgifter, skulder och förluster av något slag, inklusive juridiska avgifter, som direkt eller indirekt följer av något brott eller brott mot villkoren orsakade av dig.

Detsamma gäller för undersökningar ägare, partners och andra närstående tredje parter, inklusive styrelseledamöter, ledamöter, aktieägare, anställda, representanter, underleverantörer, dotterbolag, efterträdare eller anställda.

19. Förändringar

Vi förbehåller oss härmed rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar av dessa villkor när som helst vi anser att det är nödvändigt utan att skicka ett förhandsanmälan till dig. Vi uppmuntrar dig att granska villkoren regelbundet. Din fortsatta användning av tjänsterna, din tillgång till tjänsterna och / eller ditt deltagande i tjänsterna utgör och kommer att utgöra ditt godkännande av villkoren, i dess ändrade lydelse.

20. Överensstämmelse med tillämplig lag

Du erkänner och samtycker till att du alltid ska följa tillämplig lag när du svarar på en undersökning, deltar i ett forskningsprogram eller använder tjänsten.

21. Suspension, uppsägning och inaktivering

Vi kan utan förvarning avbryta och / eller avsluta din användning av tjänsten, såväl som din tillgång till tjänsten eller ditt medlemskap i vår panel, om du bryter mot dessa villkor eller om du använder tjänsten på ett olagligt sätt, eller om du agerar på ett sätt som, efter eget gottfinnande, är oacceptabelt för oss, en undersökningsägare eller en partner.

I händelse av att vi säger upp din rätt att använda tjänsten och / eller om ditt medlemskap i vår panel upphör:
(a) du förlorar alla rättigheter till alla icke-inlösta belöningar och / eller priser som är effektiva vid uppsägning;
(b) ditt paneldeltagande kommer omedelbart att avbrytas;
(c) din åtkomst till tjänsten omedelbart upphör; och
(d) du får inte delta i framtida undersökningar som erbjuds genom tjänsten.

Vidare förbehåller vi oss rätten att inaktivera ditt medlemskap i vår panel i följande fall:
(a) om du inte längre är en aktiv paneldeltagare;
(b) om vi får ett hårt studs eller ett meddelande om leveransfel efter att du skickat ett e-postmeddelande; eller
(c) om vi får ett ”brevlåda fullt” svarsmeddelande tre (3) gånger efter att du skickat e-postmeddelanden, försök att kommunicera med dig via e-post.

I händelse av avaktivering, uppsägning av dig eller uppsägning av oss förlorar du alla belöningar du har tjänat.

22. Delbarhet och uppdrag

Om någon term eller bestämmelse i dessa villkor av något skäl anses vara ogiltig eller inte verkställbar, ska sådan term eller bestämmelse anses vara avskiljbar från återstoden av dessa villkor, och resten av dessa villkor ska tolkas utan hänvisning till den ofördelbara termen.

Du får inte tilldela dessa villkor utan vårt förut skriftliga medgivande, vilket kan hållas kvar efter eget gottfinnande. Du samtycker till att vi kan tilldela dessa villkor när som helst till någon.

23. Gällande lag, jurisdiktion och lagställe

Tvister som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor, inklusive eventuella frågor om deras existens, giltighet eller upphörande, ska hänskjutas till domstolen i Bukarest och styras av och tolkas i enlighet med Rumäniens lagar, utan hänsyn till val av lagprinciper (vare sig de i Rumänien eller någon annan jurisdiktion) som kan tillhandahålla en tillämpning av en annan jurisdiktions lagar.