Skip links

Pravila i uslovi u vezi sa članstvom u panelu, učestvovanjem u anketama i korišćenju usluga

Datum stupanja na snagu: 20. maj 2018
Poslednji put revidirano: 20. maja 2018

Definicije

Kada se koriste dole, sledeći pojmovi i izrazi imaju sledeće značenje:

Aktivni panelist” odnosi se na člana panela koji:
(a) učestvovao je u istraživanju;
(b) učestvovao u drugom istraživačkom programu;
(c) učestvovao je u drugim delovima usluge, najmanje jednom u poslednjih dvanaest (12) meseci; ili
(d) je ažurirao sve informacije na svom profilu najmanje jednom u poslednjih dvanaest (12) meseci.

Usluga praćenja tržišta odnosi se na uslugu koju je prihvatio korisnik i koja može pratiti ponašanje takvog korisnika na mreži, kao što su veb lokacije kojima korisnik pristupa i mrežne kampanje koje su korisniku izložene u svrhu istraživanja tržišta, uključujući istraživanje praćenja oglašavanja

Važeći zakon” odnosi se na primenjive nacionalne i / ili lokalne zakone i propise.

Klijent” se odnosi na naše klijente kojima pružamo usluge.

Sadržaj” odnosi se na informacije objavljene na našoj veb lokaciji, našem panelu, sajtu za anketu ili partnerskom veb mestu.

Panel” se odnosi na grupu pojedinaca koji su pristali da budu pozvani i učestvuju u istraživanjima tržišta, drugim istraživačkim programima ili drugim delovima usluga za istraživanje tržišta.

Član panela” odnosi se na člana panela.

Veb lokacija panela” se odnosi na veb lokaciju na kojoj se pojedinci mogu registrovati kako bi postali članovi panela i / ili se mogu prijaviti na svoj već postojeći nalog.

Partner” se odnosi na jednog od naših partnera.

Veb lokacija partnera” odnosi se na veb lokaciju kojom upravlja jedan od naših partnera.

Učesnik” odnosi se na pojedinca koji nije član panela i koji je jedan od naših partnera uputio na anketu, u drugi istraživački program ili u druge delove usluga.

Lični podaci” znači bilo koje informacije koje se odnose na identifikovanu ili identifikovanu fizičku osobu (“subjekt podataka“); fizička osoba koja se može identifikovati je ona koja se može identifikovati, direktno ili indirektno, posebno pozivanjem na identifikator samostalno ili u kombinaciji sa drugim ličnim ili identifikacionim podacima. Lični podaci mogu da uključuju informacije kao što su ime, broj socijalnog osiguranja, datum i mesto rođenja, biometrijski zapisi, fotografije, zvučni ili video snimci i druge informacije koje su povezane ili povezane sa pojedincima, kao što su medicinski podaci, obrazovne, finansijske i informacije za zapošljavanje. (NAPOMENA: Lični podaci se takođe mogu nazivati “Lične identifikacione informacije” ili “PII“.)

Bodovi” odnosi se na podsticaje koje možete da zaradite kao član panela nakon uspešno završenog istraživanja, učestvovanja u drugom istraživačkom programu ili drugoj usluzi. Bodovi mogu biti u obliku novca i biti prikazani u različitim valutama.

Istraživački program” odnosi se na mogućnost istraživanja, osim istraživanja.

Ograničeni sadržaj” odnosi se na poverljive i / ili vlasničke informacije, kao i na materijale, proizvode i sadržaje koji nam pripadaju i / ili su u vlasništvu ankete, klijenta, partnera i / ili davalac licence.

Usluga” odnosi se na uslugu koju pružamo od vas koja vam, kao članu panela ili učesniku, omogućava:
(a) učestvovanje u panelu ili anketi;
(b) da učestvuju u drugom istraživačkom programu; ili
(c) da učestvujete u bilo kojoj drugoj usluzi koju ste nam pružili i koristili, kao što je usluga praćenja tržišta.

Prijave” se odnosi na sve komentare, povratne informacije, predloge, ideje i druge informacije koje podnesete ili prikupimo kada učestvujete u panelu, odgovarate na anketu, u drugom istraživačkom programu ili kada koristite usluga.

Vlasnik ankete” odnosi se na vlasnika ankete, koji je obično klijent.

Sajt ankete” odnosi se na veb lokaciju na kojoj odgovarate i ispunite anketu.

Anketa” odnosi se na istraživanja istraživanja tržišta koja vam stavljamo na raspolaganje.

Veb lokacije drugih proizvođača” odnose se na veb lokacije koje tretiraju i / ili kojima upravljaju treće strane.

Korisnik” odnosi se na vas kao na pojedinca kada koristite uslugu.

Korisnički sadržaj” odnosi se na sav sadržaj, materijale, informacije i komentare koje koristite, učitavate, objavljujete ili šaljete ili koje prikupljamo kada koristite uslugu, uključujući informacije dobijene putem usluge praćenja oglasa , kao što su podaci o obrascu korišćenja Interneta.

Vi” i “vaš” se odnose na vas kao pojedinca i kao član panela.

Mi“, “nas“, “naši” i “BrainActive” odnose se na Red Orange Research S.R.L., firma registrovana u Rumuniji u ulici Weiner Palada 33c, 077040 Chiajna, Ilfov okrug, sa matičnim brojem J23/3870/2015 i PDV brojem RO35177820.

1. Primena i dogovor

Ovi uslovi i odredbe (u daljem tekstu “uslovi“) primenjuju se pored posebnih uslova koji se mogu primeniti na anketu, istraživački program ili drugu uslugu. Ovi uslovi se ne primenjuju u meri u kojoj su u suprotnosti sa posebnim uslovima koje je klijent dao kao uslov za vaše učešće u anketi ili istraživačkom programu, pod uslovom da takvi posebni uslovi neće umanjiti naša prava ili povećati našu odgovornost navedenu u ovi uslovi.

2. Uvod

Svrha ovih uslova je da utvrdi opšte uslove za korišćenje naše usluge, uključujući vaše učešće u anketi, panelu ili u drugim istraživačkim programima.

Pored gore navedenog, upravljamo i nagradama koje članovi panela mogu da zarade u zamenu za svoje učešće u anketama ili drugim istraživačkim programima. Detalji u vezi sa našim sistemom nagrađivanja mogu se naći u ovim uslovima.

3. Uslov za članstvo u našem panelu

Članstvo u panelu je uglavnom otvoreno za pojedince koji ispunjavaju uslove za članstvo, uključujući, ali ne ograničavajući se na, minimalne starosne zahteve i geografske lokacije. Prihvatajući da postanete član panela, prihvatate primanje pozivnica za učešće u anketama, istraživačkim programima ili drugim uslugama. Možete u bilo kojem trenutku da otkažete članstvo u panelu – za dalje detalje pogledajte odeljak 12 “Politika isključivanja” ispod.

Dozvoljavamo samo jednog člana panela za svaku jedinstvenu adresu e-pošte unutar panela.

4. Registracija na naš panel

Da biste postali član našeg panela, morate se registrovati na našem panelu i dati određene informacije o sebi. Podaci koje dajete moraju biti istiniti, tačni i potpuni. Pridržavamo si pravo da ograničimo ili zabranimo vaš pristup usluzi ili vaše učešće u anketama ili u drugim istraživačkim programima ako date lažne, netačne i / ili nepotpune podatke ili ako imamo razloga sumnjati da su informacije koje ste naveli neistinite, netačno i / ili nepotpuno.

Članstvo u panelu je lično i može ga koristiti samo osoba koja se registruje za članstvo u našem panelu. Odgovorni ste za čuvanje svih podataka o korisniku i lozinku poverljivim i odgovorni ste za bilo kakvu upotrebu vašeg članskog računa panela, bilo ovlašćenog ili neovlašćenog.

5. Uslovi za učešće u našim anketama, drugim istraživačkim programima ili drugim uslugama

Uvek kada učestvujete u našim istraživanjima, drugim istraživačkim programima ili drugim uslugama i / ili kada koristite našu veb stranicu, našu panel stranicu ili mesto istraživanja, obavezni ste da se pridržavate ovih uslova, kao i bilo kojih posebnih uslova koje zahteva klijent ili partner kao obavezan uslov da učestvuju u određenoj anketi, istraživačkom programu ili drugoj usluzi.

Učešćem u našim anketama, istraživačkim programima ili u drugim uslugama pristajete da pružite istinite, tačne i potpune informacije o sebi. Ako nam dostavite lažne, netačne i / ili nepotpune informacije ili imamo razloga sumnjati da su informacije koje ste naveli neistinite, netačne i / ili nepotpune, možda se nećete kvalifikovati za naša istraživanja, istraživačke programe ili druge usluge i, prema tome, nećete dobiti nikakvu nagradu za svoje učešće. Nadalje, zadržavamo pravo raskinuti vaše članstvo u našem panelu s tim što ćete izgubiti sve nagrade koje postoje na računu vašeg člana i nećete moći učestvovati u više anketama ili drugim istraživačkim programima.

Vi ste odgovorni za radnje i komunikacije koje se prenose ili prenose sa naloga vašeg panela.

6. Korišćenje usluga

Vaše učešće u našim anketama, istraživačkim programima ili korišćenje drugih usluga je dobrovoljno. Usluge su za ličnu i nekomercijalnu upotrebu i zadržavamo pravo da menjamo, menjamo, ograničavamo ili blokiramo pristup svim ili bilo kojim delovima usluga bez prethodne najave.

Mi u svakom trenutku možemo da odbijemo pružanje usluga bilo kome po sopstvenom nahođenju.

Saglasni ste da pristupate, koristite i / ili učestvujete u uslugama u svojstvu nezavisnog podizvođača, i ovi uslovi ne stvaraju bilo kakav odnos između agencija, partnerstva, zajedničkog ulaganja, zaposlenika-poslodavca ili davaoca franšize-franšize.

7. Neovlašćena upotreba

Korišćenjem naše veb stranice, stranice našeg panela, sajta za istraživanje, partnerske stranice i / ili učešćem u našim anketama, istraživačkim programima ili drugim uslugama:
(a) saglasni ste da nećete narušavati, ometati bezbednost ili zloupotrebiti uslugu ili našu veb lokaciju, našu panel stranicu, anketnu lokaciju, partnersku veb lokaciju ili bilo koje usluge, sistemske resurse, račune, servere ili mreže povezane na istraživanje ili dostupno putem ankete ili anketnog mesta ili povezanih ili povezanih sajtova;
(b) slažete se da nećete koristiti pauke, robote ili druge automatizovane tehnike iskopavanja podataka za katalogiziranje, preuzimanje, skladištenje ili na drugi način reprodukovanje ili distribuciju podataka ili sadržaja dostupnih u vezi sa uslugom ili na drugi način manipulirati rezultatom ankete;
(c) saglasni ste da nećete preduzimati nikakve radnje da biste ometali našu veb lokaciju, stranicu našeg panela, anketnu stranicu ili partnersku veb lokaciju ili pojedinca da koristi takve veb lokacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, preopterećenje ili „rušenje“ veb stranice ;
(d) saglasni ste da nećete slati ili prenositi viruse, oštećene podatke ili bilo koji drugi štetni, razarajući ili destruktivni kod, datoteku ili informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, špijunski softver, malvare i trojanske programe;
(e) saglasni ste da nećete prikupljati lične podatke drugih korisnika usluga;
(f) slažete se da nećete slati neželjene e-poruke, kao što su, ali ne ograničavajući se na njih, promocije i reklame za proizvode ili usluge;
(g) slažete se da nećete otvarati, koristiti ili održavati više od jednog (1) članskog naloga na našem panelu;
(h) prihvatate da nećete koristiti ili pokušati da koristite nalog drugog korisnika bez odobrenja ili da kreirate nalog sa lažnim identitetom;
(i) saglasni ste da nećete pokušati da neovlašteno pristupite našoj veb lokaciji, našim anketama, našem panelu, sajtu za anketu, partnerskom veb mestu ili delovima naših anketa, našoj veb lokaciji, našoj panelu, mestu za ankete ili partnerskoj veb lokaciji. kojima je ograničen opšti pristup;
(j) pristajete da nećete krivotvoriti ili maskirati svoj istinski identitet;
(k) prihvatate da nećete uokviriti ili kopirati bilo koji deo naše veb stranice, sajta našeg panela, anketnog mesta ili partnerske veb lokacije i prikazati ga na drugoj veb lokaciji ili medijumu ili promeniti izgled bilo kog mesta za istraživanje, našeg veb sajta ili sajt partnera;
(l) saglasni ste da nećete uspostavljati linkove sa veb stranice na našu veb stranicu, veb stranicu panela, anketnu stranicu ili partnersku lokaciju ili usluge, bez našeg prethodnog pismenog pristanka;
(m) pristajete da nećete objavljivati ili prenositi bilo koji preteći, klevetnički, klevetnički, opsceni, pornografski, lažljiv, skandalozan ili zapaljiv materijal ili sadržaj;
(n) saglasni ste da nećete koristiti bilo koji lažni, zloupotrebljiv ili nepristojan jezik na našoj veb lokaciji, u našim anketama, na našem panelu, na mestu istraživanja ili na partnerskom veb mestu;
(o) slažete se da nećete učestvovati u bilo kakvim lažnim aktivnostima, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prebrzavanje kroz popunjavanje anketa, ispunjavanje iste ankete više puta, dostavljanje lažnih podataka tokom postupka registracije, dostavljanje lažnih podataka tokom popunjavanja ankete , otkup ili pokušaj otkupa nagrada lažnim ili lažnim sredstvima, neovlaštenim istraživanjima i, u vezi sa korišćenjem usluge praćenja oglasa, pristupom veb lokacijama ili mrežnim kampanjama sa jedinom namerom da obezbedi pogrešan utisak vašeg ponašanja na mreži;
(p) slažete se da nećete obrnuti inženjer bilo koji aspekt usluge ili preduzeti bilo koje radnje koje bi mogle otkriti izvorni kod, ili zaobići ili zaobići mere ili kontrole korišćene da zabrane, ograniče ili ograniče pristup bilo kojoj veb stranici, sadržaju ili kodovima, osim kao važećim zakonom izričito dozvoljeno;
(k) prihvatate da nećete učestvovati u bilo kakvim krivičnim ili nezakonitim delima koja mogu biti povezana sa našom veb stranicom, našim anketama, veb stranicama panela, anketnim mestom ili partnerskom veb stranicom;
(r) slažete se da nećete koristiti ograničeni sadržaj u suprotnosti sa ovim uslovima; ili
(s) saglasni ste da nećete podsticati i / ili savetovati bilo koga, uključujući, ali ne ograničavajući se na članove panela, učesnike ili bilo koga od naših zaposlenih, da počine radnju koja je u suprotnosti sa ovim uslovima.

8. Ograničeni sadržaj

Ako nije drugačije navedeno, svi materijali, uključujući, bez ograničenja, sve koncepte, tekst, dizajn, grafiku, crteže, fotografije, video snimke, muziku i zvukove, kao i sve zaštitne znakove, zaštitne znakove i trgovačke nazive koji se koriste u istraživanju, istraživačkom programu ili drugom usluga i / ili na našoj veb lokaciji, sajtu našeg panela, anketnom mestu ili partnerskom veb mestu i izboru i aranžmanima, podležu pravima intelektualnog vlasništva, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava, žigove i patente ili pravo da se prijave za svoje registracija bilo gde u svetu, koju drži ili licencira nas vlasnik ankete, partner ili druga treća lica koja su odgovarajući vlasnik takvog ograničenog sadržaja ili ga kontrolišu.

Kada koristite uslugu ili učestvujete u anketi, drugom istraživačkom programu ili drugoj usluzi, možda ćete biti izloženi ograničenom sadržaju. Nisu vam data nikakva prava na ograničeni sadržaj i sva prava intelektualne svojine su izričito zadržana. Nikakva licenca za upotrebu, otkrivanje, preuzimanje, kopiranje, distribuciju ili reprodukciju (uključujući, ali ne ograničavajući se na objavljivanje na bilo kom veb mestu, društvenim medijima ili blogu) ograničeni sadržaj ili vam je predmet ograničenog sadržaja dodeljen. Imajte na umu da se protiv vas može preduzeti pravni postupak u slučaju da se otkrije neovlašćena upotreba ograničenog sadržaja. Zbog toga ste obavešteni i potvrđujete da ćemo u potpunosti sarađivati sa svim zahtevima trećih strana za otkrivanja (uključujući, ali ne ograničavajući se na otkrivanje vašeg identiteta) u vezi sa tvrdnjama da ste koristili ograničeni sadržaj kršeći ove uslove za koje smatramo da su legitimni.

Možete učestvovati samo u anketi, drugom istraživačkom programu, drugoj usluzi i / ili koristite našu veb stranicu, našu panel stranicu, anketnu stranicu ili partnersku veb lokaciju na način koji ne krši naša ili intelektualna prava treće strane.

9. Korisnički sadržaj

Odgovorni ste za sav korisnički sadržaj. Takođe ste odgovorni za dobijanje, gde je to relevantno, odobrenja, saglasnosti i / ili odobrenja treće strane za upotrebu vašeg korisničkog sadržaja, bez obzira da li smo mi taj koji koristimo mi ili vi. Korisnički sadržaj, uključujući fotografije, zvučne ili video zapise, može se smatrati ličnim podacima. Vaš korisnički sadržaj može postati javno dostupan i deliti se sa trećim stranama, uključujući, ali ne ograničavajući se na, naše klijente, klijente naših klijenata, vlasnike anketa, partnere i pružatelje usluga trećih strana. Morate osigurati da korisnički sadržaj ne sadrži sadržaj zaštićen autorskim pravima ili zaštićenim zaštitnim znakom, ili materijal bilo koje treće strane, uključujući audio, video, slike, osim ako niste nabavili odobrenja, saglasnosti i / ili ovlaštenja takvih trećih strana, koja su potrebna za upotrebu takvog korisničkog sadržaja, bilo da smo mi ti koji ga koristimo ili vi. Nećete dobiti naknadu za upotrebu bilo kog korisničkog sadržaja, bez obzira ko ga koristi: nas, naše partnere i / ili naše klijente.

Korišćenjem, prenošenjem, objavljivanjem, dostavljanjem ili dozvoljavanjem da sakupljamo (takva dozvola se smatra odobrenom na osnovu vašeg prihvatanja ovih uslova i korišćenja naše usluge) korisničkog sadržaja u vezi sa uslugama, ovim putem nam dajete trajni, neopozivi , neograničeno, prenosivo, pod-licencirajuće, širom sveta, besplatno, sa pravom i licencom za uređivanje, kopiranje, prenošenje, objavljivanje, prikazivanje, reprodukciju, modifikovanje, distribuciju i korišćenje vašeg korisničkog sadržaja, po sopstvenom nahođenju. Nećete dobiti nikakvu nadoknadu za korisnički sadržaj ili za našu upotrebu korisničkog sadržaja, osim ako je to izričito dogovoreno.

Odgovorni ste da osigurate da vaš korisnički sadržaj, kao i naše korišćenje vašeg korisničkog sadržaja, u skladu sa ovim uslovima, neće povrediti bilo koja prava intelektualne svojine trećih strana. Ne pregledavamo i ne možemo pregledati sav korisnički sadržaj i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za vaš korisnički sadržaj. Imamo pravo, ali ne i obavezu, da uklanjamo, uklanjamo ili uređujemo bilo koji korisnički sadržaj, koji po sopstvenom nahođenju:
(a) smatramo da kršimo ove uslove;
(b) za koje smatramo da krše prava intelektualne svojine; ili
(c) mi smatramo da su nasilni, klevetnički, opsceni ili na drugi način neprihvatljivi.

10. Politika programa nagrađivanja zasnovanog na bodovima

Ako odgovorite i uspešno ispunite anketu, učestvujete u nekom drugom istraživačkom programu ili drugoj usluzi, možete zaraditi bodove koje možete iskoristiti za razne nagrade ili unovčiti u našem programu nagrađivanja. Ne morate ništa da kupujete da biste dobijali bodove. Bodovi koje ste zaradili su lični i ne možete ih prenijeti nikome drugome. Bodovi će biti važeći i otkupljivi u periodu od tri (3) meseca nakon što vaš račun postane neaktivan. Svaka bodova ili nagrade koje niste iskoristili od vas mogu nas opozvati.

Na početku ankete, drugog istraživačkog programa ili druge usluge, dobit ćete informacije o broju bodova koje možete zaraditi. Ne prihvatamo odgovornost i / ili ne preuzimamo nikakvu odgovornost za poreske posledice ili obaveze koje mogu nastati kao rezultat izdatih ili otkupljenih bodova ili nagrada. Nadalje, ne prihvatamo odgovornost i / ili ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo koju vrstu naplaćenih naknada i / ili primenjujemo na nagrade koje iskoristite.

Ako prekršite ove uslove, možete izgubiti sve bodove ili nagrade koje ste zaradili. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost prema vama u odnosu na bodove ili nagrade koje ste zaradili.

11. Ažuriranja profila

Slažete se da ćete ažurirati profil svog člana panela. Možete ažurirati, ispraviti i / ili izbrisati podatke sadržane u vašem profilu za članstvo pristupom vašem nalogu za članstvo u panelu.

12. Politika odustajanja

Možete odustati od korišćenja bilo koje ili svih usluga (uključujući, bez ograničenja, možete odustati od primanja pozivnica za anketu, biltena ili komunikacija) u bilo kojem trenutku na bilo koji od sledećih načina:
(a) sledenjem postupaka za odjavu koji su opisani na našoj veb lokaciji, našem panelu ili na povezanim veb lokacijama ili koji se nalaze u e-poruci primljenoj od nas; ili
(b) slanjem e-pošte našem timu članova panela, odgovaranjem na e-poruke koje vam šaljemo ili korišćenjem podataka za kontakt pomenute na veb lokaciji na kojoj se prijavljujete na račun člana vašeg panela.

Uložićemo razumne napore da na svaki e-mail odgovorimo što je pre moguće nakon što ga primimo, ali ne možemo se obavezati u određenom vremenskom okviru.

Po prekidu bilo koje usluge, kontakt informacije člana panela koji se odustao biće uklonjeni iz svih komunikacija ili spiskova kontakata koji se odnose na ukinuću uslugu. U takvoj situaciji imajte na umu da će možda biti potrebno nekoliko dana da se dovrši uklanjanje vaših kontakt podataka i za to vreme možete primati poruke od nas koje su kreirane ili sastavljene pre vašeg odustajanja.

13. Veze

Kada koristite uslugu, možda ćete biti u mogućnosti da se povežete ili povežete na veb lokaciju treće strane. Imajte na umu da ne preporučujemo bilo koju treću veb lokaciju, kao ni proizvode, usluge i / ili prilike koje se promovišu, nude, putem ili u vezi sa takvim veb stranicama. Pažljivo pregledajte sve smernice i uslove koji se primenjuju na takve veb lokacije treće strane.

14. Komunikacija sa nama

Sva komunikacija (osim ličnih podataka) i korisnički sadržaj koji nam nam pošaljete ili pošaljete, elektroničkom poštom ili bilo kojim drugim sredstvom, ili na drugi način prikupljeni od nas, tretirat će se kao vaši nepovjerljivi podaci koje ne posjedujete, osim ako naznačite drugačije ili pre ili istovremeno sa vašim podnošenjem ili dozvolu nama da prikupljamo takve komunikacije i korisnički sadržaj. Slažete se da će nas bilo kakva takva komunikacija i korisnički sadržaj moći koristiti po vlastitom nahođenju.

15. Politika privatnosti

Kada se prijavite za članstvo u panelu, koristite uslugu ili komunicirate sa nama, lični podaci koji se odnose na vas mogu se obraditi. Za informacije o našim praksama privatnosti i obradi vaših ličnih podataka, molimo pogledajte našu politiku privatnosti.

16. Izjava o odricanju odgovornosti

Izričito se slažete da je vaše učešće u anketi, drugom istraživačkom programu i korišćenje usluge i pregledavanje naše veb stranice, naše panel stranice, anketne stranice ili partnerske stranice na vlastiti rizik i odgovornost. U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, mi, naši klijenti, vlasnici anketa, partneri ili druge treće strane, kao i naši i njihovi odnosni direktori, službenici, zaposleni, predstavnici, agenti, treći dobavljači sadržaja i davaoci licence, ne nudimo nijednu garancija, izričita, podrazumevana ili zakonom propisana, da će učešće u anketi ili korišćenju usluge, naše veb stranice, stranice našeg panela, anketnog mesta ili partnerskog sajta biti bez prekida ili bez grešaka.

U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, mi, naši klijenti, vlasnici anketa, partneri ili druge treće strane, kao i naši i njihovi odnosni direktori, službenici, zaposleni, predstavnici, agenti, treći dobavljači sadržaja i davaoci licence, ne nudimo nijednu garancije, izričite, podrazumevane ili zakonske, za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije ili usluge pružene putem ankete ili naše veb stranice, našeg panela, veb lokacije ili partnerske veb stranice, osim izričito navedenih u ovim uslovima.

17. Ograničenje odgovornosti

U meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, mi, vlasnici ankete ili partneri, treća lica ili direktori, službenici, akcionari, zaposleni, predstavnici, kooperanti, naslednici ili prenosnici, ne odgovaramo ni u jednom pogledu, uključujući ali bez ograničenje, za bilo koje pitanje vezano za ove uslove, uslugu, naše ankete, našu veb stranicu, veb stranicu, anketnu stranicu, partnersku veb stranicu ili za bilo koji podnesak koji date ili bilo koje direktno, indirektno, posebno, kazneno, slučajno, oslobađanje od štete, kao i ogledne ili posledične štete, gubitak dobiti, gubitak očekivane uštede ili bilo koja druga indirektna šteta, bez obzira da li smo bili obavešteni o verovatnoći ili mogućnosti takve štete.

Ograničenje odgovornosti i odricanje odgovornosti pomenuto u ovim uslovima primenjivaće se bez obzira na oblik akcije, bilo u ugovoru, garanciji, deliktu, kvazi deliktu, strogoj odgovornosti, nemaru ili drugom oštećenju i preživeće fundamentalnu povredu ili propust suštinska svrha ugovora ili neuspeh ekskluzivnog leka.

18. Nadoknada štete

Saglasni ste da nas u potpunosti i efektivno obeštetite i istovremeno pristajete da nas oslobodite svake odgovornosti u vezi sa bilo kojom i bilo kakvom štetom, troškovima, obavezama i gubicima bilo koje vrste, uključujući pravne naknade, koje direktno ili indirektno proizilaze iz bilo kakvog kršenja ili kršenja uslova koje ste uzrokovali.

Isto se odnosi i na vlasnike anketa, partnere i na druge povezane treće strane, uključujući direktore, službenike, akcionare, zaposlene, predstavnike, podizvođače, pridružene kompanije, naslednike ili prenosnike.

19. Promjene

Ovim zadržavamo pravo, prema sopstvenom nahođenju, da unosimo izmene ovih uslova kad god to smatramo potrebnim, bez da vam pošaljemo prethodno obaveštenje. Preporučujemo vam da redovno pregledavate uslove. Vaša stalna upotreba usluga, vaš pristup uslugama i / ili vaše učešće u uslugama čine i vaše odobrenje uslova sa izmenama i dopunama.

20. Poštivanje važećeg zakona

Priznajete i saglasni ste da ćete u svakom trenutku poštovati važeći zakon kada odgovarate na anketu, učestvovati u istraživačkom programu ili koristiti uslugu.

21. Obustava, zaustavljanje i deaktivacija

Možemo, bez prethodnog obaveštenja, suspendovati i / ili ukinuti vašu upotrebu usluge, kao i vaš pristup usluzi ili vaše članstvo u našem panelu, ako prekršite ove uslove ili ako uslugu koristite na nezakonit način, ili ako postupate na način koji je, prema našem sopstvenom nahođenju, neprihvatljiv za nas, vlasnika ankete ili partnera.

U slučaju da ukinemo vaše pravo na korišćenje usluge i / ili ako se vaše članstvo u našem panelu ukine:
(a) izgubite sva prava na sve otkupljene nagrade i / ili nagrade, koje važe po raskidu;
(b) da će vaše članstvo u komisiji odmah biti otkazano;
(c) vaš pristup usluzi će odmah prestati; i
(d) nećete moći da učestvujete u bilo kojim budućim istraživanjima koja se nude putem usluge.

Pored toga, zadržavamo pravo da deaktiviramo vaše članstvo u našem panelu u sledećim slučajevima:
(a) ako više niste aktivni panelista;
(b) ako primimo težak odziv ili obaveštenje o neuspehu u isporuci nakon što vam pošaljemo e-poštu; ili
(c) ako primimo obaveštenje „puna poštanskog sandučeta“ tri (3) puta nakon što vam pošaljemo e-poštu, pokušavajući da komuniciramo s vama putem e-pošte.

U slučaju deaktivacije, raskida od vas ili raskida od strane nas, izgubite bilo koju zasluženu nagradu.

22. Odvojenost i dodjela

Ako se iz bilo kog razloga bilo koji izraz ili odredba ovih uslova smatra nevažećim ili neizvršljivim, takav termin ili odredba smatra se razdvojenim od ostatka ovih termina, a ostatak ovih termina tumači se bez reference na neizrecivi termin.

Ne možete da dodelite ove uslove bez našeg prethodnog pismenog pristanka, koji se može odbiti prema našem sopstvenom nahođenju. Slažete se da možemo ove uslove dodijeliti bilo kada.

23. Upravni zakon, nadležnost i pravni prostor

Svi sporovi koji proizilaze iz ili u vezi sa ovim uslovima, uključujući bilo kakva pitanja koja se tiču njihovog postojanja, važenja ili ukidanja, biće upućeni sudu u Bukureštu i rešavaju ih i tumače u skladu sa zakonima Rumunije, bez obzira na bilo kakav princip izbora zakona (bilo da se radi o Rumuniji ili bilo kojoj drugoj jurisdikciji) koja bi mogla osigurati primjenu zakona različitih nadležnosti.