Skip links

Pravila o privatnosti

Datum stupanja na snagu: 20. maj 2018
Poslednji put revidirano: 20. maja 2018

1. Uvod i definicije

Red Orange Research S.R.L., kompanija registrovana u Rumuniji, u ulici Veiner Palada 33c, 077040 Chiajna, okrug Ilfov, u daljem tekstu “BrainActive“, “mi“, “naš” ili “kompanija“, gradi i upravlja onlajn zajednicama napravljenim od ljudi koji pristaju na popunite ankete i delite mišljenja o proizvodima, uslugama, politici i drugim temama u zamenu za novčane nagrade. Ove zajednice uključuju pojedince iz celog sveta i dalje će se nazivati “mrežni paneli“, “paneli” ili “panel“.

Vi” i “vaš” se odnose na vas kao pojedinca i član našeg mrežnog panela.

Softver koji koristimo za upravljanje našim panelima će se dalje nazivati “platforma“.

Registracijom na našoj platformi postajete član našeg mrežnog panela i, kao posledica toga, od vas će se tražiti da nam date neke lične podatke. Vaše članstvo u našim panelima omogućava da učestvujete u našim istraživanjima javnog mnjenja, ali vaše učešće je dobrovoljno.

Adresa e-pošte našeg službenika za zaštitu podataka je dpo@brainactivepanels.com.

Ako niste zadovoljni načinom na koji prikupljamo i koristimo vaše podatke, imate pravo da se žalite na ANSPDCP, rumunski nadzorni organ za pitanja zaštite podataka (www.dataprotection.ro). Bili bismo vam zahvalni ako biste se prvo obratili kada biste se žalili kako bismo je pokušali rešiti.

Veoma je važno da informacije koje imamo o vama budu tačne i ažurirane. Javite nam kada god se vaše lične informacije promene slanjem e-pošte na support@brainactivepanels.com.

Potrebna nam je vaša izričita saglasnost za obradu osetljivih podataka.

2. Kako koristimo vaše lične podatke

Vaše lične podatke koristićemo samo kada nam je to zakonom dozvoljeno. Najčešća upotreba ličnih podataka su:
(a) gde moramo da uspostavimo vezu između nas (postajemo član naše platforme, učestvujemo u istraživanjima javnog mišljenja i delimo vaše podatke sa klijentima koji su naredili ankete mišljenja koje sprovodimo).
(b) tamo gde je to potrebno zbog naših legitimnih interesa (ili interesa treće strane) i kada vaši interesi i osnovna prava ne prevladavaju nad tim interesima.
(c) tamo gde moramo da ispunimo zakonsku ili regulatornu obavezu.

Generalno, ne pristajemo na saglasnost kao pravni osnov za obradu vaših ličnih podataka. Suština naše saradnje je da se registracijom na našem panelu dozvolimo da obrađujemo vaše lične podatke. Moguće je da nam ponekad date osetljive podatke o vama. Osjetljivi podaci odnose se na informacije koje uključuju detalje o vašoj rasi ili etničkoj pripadnosti, vjerskim ili filozofskim vjerovanjima, seksualnom životu, seksualnoj orijentaciji, političkim mišljenjima, članstvu u sindikatu, informacijama o vašem zdravlju i genetskim i biometrijskim podacima (npr. Praćenje kretanja očiju ili kodiranje lica ). Razlog zbog kojeg ste odlučili da nam date bilo koju od gore navedenih informacija je davanje pristanka da vas uključimo u širi spektar anketa, kako biste mogli ostvariti veće nagrade. Ne prikupljamo nikakve informacije o krivičnim presudama i prestupima. Prilikom obrade vaših osetljivih podataka pouzdaćemo se u vaš pristanak.

U bilo kojem trenutku imate pravo da se odvojite od naše saradnje ili samo da povučete svoj pristanak za obradu osetljivih podataka tako što ćete nam poslati e-poštu na support@brainactivepanels.com.

3. Svrha obrade vaših ličnih podataka

Ispod možete pronaći opis načina na koji nameravamo da koristimo vaše lične podatke i pravne osnove na kojima ćemo takve podatke obraditi. Takođe smo objasnili koji su naši legitimni interesi.

Vaše lične podatke možemo obraditi za više od jednog zakonitog osnova, u zavisnosti od posebne svrhe za koju koristimo vaše podatke. Pošaljite nam e-poštu na dpo@brainactivepanels.com ako vam trebaju detalji o konkretnom pravnom osnovu na koji se oslanjamo da bismo obradili vaše lične podatke u onim slučajevima u kojima više u tabeli niže navedeno je više od jednog pravnog osnova.

Svrha / aktivnost Vrsta podataka Zakonska osnova za obradu
Da vas registrujemo kao novog člana našeg mrežnog panela (a) Dob
(b) Seks
(c) Region
(d) Adresa e-pošte
Uspostavljanje veze sa vama – registrovanje kao član našeg panela.
Da biste obradili i isporučili svoje podsticaje:
(a) Upravljanje plaćanjima i naknadama
(a) Identitet
(b) Podaci za kontakt
(c) Finansijski podaci
(d) Transakcija
(a) Uspostavljanje odnosa s vama
(b) Potrebni za naše zakonite interese da bismo povratili plaćanja koja su vam dostavljena u nedostatku osnovanog razloga
Da bismo upravljali našim odnosom sa vama koji će uključivati:
(a) Obaveštavam vas o promenama u našim Uslovima i odredbama ili našoj politici privatnosti
(b) Da tražim od vas da napuste pregled ili popunite anketu
(a) Identitet
(b) Podaci za kontakt
(c) Profil
(d) Marketing i komunikacije
(a) Uspostavljanje odnosa s vama
(b) Nužno kada se moramo pridržavati zakonske obaveze
(c) Potrebno je da ažuriramo svoje evidencije i proučimo kako se koriste naši proizvodi / usluge
Administriranje i zaštita našeg poslovanja i naše veb stranice (uključujući popravljanje tehničkih problema, analiza podataka, testiranje, održavanje sistema, podrška, izvještavanje i hosting podataka) (a) Identitet
(b) Podaci za kontakt
(c) Tehnički podaci
(a) Potrebno za naše legitimne interese za vođenje poslovanja, pružanje administrativnih i IT usluga, bezbednost mreže, sprečavanje prevara i u kontekstu reorganizacije poslovanja ili grupnog restrukturiranja
(b) Nužno kada se moramo pridržavati zakonske obaveze
Da biste koristili analizu podataka za poboljšanje naše veb stranice, naših proizvoda / usluga, marketinga, odnosa sa kupcima i iskustava (a) Tehnički podaci
(b) Podaci o upotrebi
Potrebno je da naši legitimni interesi definišu vrste kupaca za naše proizvode i usluge, da naša veb stranica bude ažurirana i relevantna, da razvijamo poslovanje i primenjujemo našu marketinšku strategiju
Da vam predložim predloge i preporuke u vezi sa robom ili uslugama koje bi vas mogle zanimati (a) Identitet
(b) Podaci za kontakt
(c) Tehnički podaci
(d) Podaci o upotrebi
(e) Profil
Potrebno za naše legitimne interese za razvoj naših proizvoda / usluga i rast poslovanja
Da delite svoje kontakt podatke sa našim podizvođačima kako biste mogli direktno učestvovati u njihovim anketama (a) Podaci za kontakt Neophodno za vaše učešće na anketama koje direktno sprovode naši podizvođači

4. Komunikacija putem e-pošte

Od nas ćete dobiti e-mail komunikacije:
(a) kada vas pozovemo da učestvujete u anketi;
(b) kada vam pružimo relevantne informacije u vezi sa funkcionisanjem naše platforme (npr. državni praznici, promene u našim Uslovima i odredbama, informacije vezane za plaćanja itd.).

Molimo vas za vašu izričitu saglasnost pre nego što počnemo da vam šaljemo marketinške poruke e-pošte (osim relevantnih informacija zasnovanih na našoj saradnji) ili pre nego što delimo vaše lične podatke sa bilo kojom trećom stranom u marketinške svrhe.

5. Otkrivanje vaših ličnih podataka

Možda ćemo morati da delimo vaše lične podatke sa stranama koje su dole pomenute u svrhe detaljno navedene u gornjoj tabeli:
(a) pružaoci usluga koji nude usluge IT i sistemske administracije.
(b) profesionalni savetnici, uključujući pravnike, bankare, revizore i osiguravače koji pružaju konsultantske, bankarske, osiguravajuće i računovodstvene usluge.
(c) poreske vlasti, regulatori i druge slične institucije sa sedištem u Rumuniji kao i u drugim relevantnim jurisdikcijama koje zahtevaju izveštavanje o aktivnostima na obradi podataka u određenim okolnostima.
(d) trećim licima kojima prodamo ili prenosimo ili sa kojima spajamo delove našeg poslovanja ili imovine, ili kooperantima za vaše učešće u detaljnim anketama.

Tražimo od svih trećih lica koja dobiju vaše podatke da poštuju sigurnost vaših ličnih podataka i da postupaju u skladu sa zakonom. Takvim trećim licima je dozvoljeno da obrađuju vaše lične podatke samo u određene svrhe i u skladu sa našim uputstvima.

Kada učestvujete u određenim anketama, od vas će se možda pitati da li želite da se neki od vaših ličnih podataka dele sa korisnicima anketa koje provodimo, kako biste mogli da učestvujete u narednim fazama ovih anketa. Delićemo vaše lične podatke samo ako pristajete na takve radnje.

6. Međunarodni transferi

Vaše lične podatke delimo u grupi kompanija, što uključuje prenos vaših podataka izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEA).

Zemlje izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEA) ne nude uvek isti nivo zaštite vaših ličnih podataka, pa je evropsko pravo zabranilo prenos ličnih podataka izvan EEA osim ako transfer ne ispunjava određene kriterijume.

Mnogi od naših trećih pružalaca usluga nalaze se izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEA), pa će njihova obrada vaših ličnih podataka uključivati prenos podataka izvan EEA.

Kad god prenosimo vaše lične podatke van EEA, trudimo se da obezbedimo sličan stepen sigurnosti podataka primenom najmanje jedne od sledećih zaštitnih mera:
(a) vaše lične podatke prenosimo samo u zemlje za koje se smatra da pružaju odgovarajući nivo zaštite ličnih podataka od strane Evropske komisije; ili
(b) tamo gde koristimo određene pružaoce usluga, možemo koristiti posebne ugovore ili kodekse ponašanja ili mehanizme certificiranja koje je odobrila Evropska komisija koji daju ličnim podacima jednaku zaštitu koju imaju u Evropi; ili
(c) gde koristimo provajdere sa sedištem u Sjedinjenim Državama, možemo im preneti podatke ako su deo EU – američkog štita privatnosti, što zahteva da pružaju sličnu zaštitu ličnim podacima koji dele između Evrope i SAD-a.

Ako nijedna od gore navedenih zaštitnih mera nije dostupna, možemo zatražiti vašu izričitu saglasnost za određeni prenos ličnih podataka. Imate pravo da u bilo kojem trenutku povučete svoj pristanak slanjem e-pošte na dpo@brainactivepanels.com. Takođe, pošaljite nam e-poštu na dpo@brainactivepanels.com ako želite dodatne informacije o konkretnom mehanizmu koji koristimo kada prenosimo vaše lične podatke van EEA.

7. Sigurnost podataka

Uveli smo odgovarajuće mere bezbednosti da sprečimo slučajno gubitak vaših ličnih podataka, njihovo neovlašćeno korišćenje ili pristup, kao i njihovu izmenu ili otkrivanje. Pored toga, ograničavamo pristup vašim ličnim podacima na one zaposlene, agente, podizvođače i druga treća lica koja imaju specifičnu potrebu da znaju takve podatke. Oni će obrađivati vaše lične podatke samo na osnovu naših uputstava i za njih se primjenjuje obaveza poverljivosti.

Štaviše, uspostavili smo postupke za rešavanje mogućih kršenja ličnih podataka; obavestićemo vas o kršenju podataka i takođe ćemo obavestiti bilo koji odgovarajući regulator tamo gde to pravno zahtevamo.

8. Čuvanje podataka

Vaše lične podatke zadržaćemo samo onoliko dugo koliko je potrebno da ispunimo svrhe za koje smo ih prikupili, uključujući u svrhu ispunjavanja bilo kakvih zakonskih, računovodstvenih ili izveštajnih uslova.

Da bismo odredili odgovarajući period zadržavanja ličnih podataka, u obzir uzimamo količinu, prirodu i osetljivost ličnih podataka, potencijalni rizik od štete od neovlaštene upotrebe ili otkrivanja vaših ličnih podataka, u svrhu u kojoj obrađujemo vaše lične podatke i mogućnost da se te svrhe postignu drugim sredstvima, kao i važećim zakonskim zahtevima.

Po zakonu moramo čuvati osnovne podatke o našim kupcima (uključujući podatke za kontakt, identitet, finansijske podatke i transakcije) 10 godina nakon što oni prestanu biti kupci u poreske svrhe.

Možete nas tražiti da izbrišemo vaše podatke: pogledajte više informacija u tački 9 dole.

Takođe, možemo anonimizirati vaše lične podatke (tako da više ne mogu biti povezani sa vama) u istraživačke ili statističke svrhe; u tom slučaju možemo te podatke koristiti u nedogled bez daljnjeg.

9. Vaša zakonska prava

Pod određenim okolnostima imate prava u vezi sa svojim ličnim podacima prema zakonima o zaštiti podataka. Ukratko, imate pravo da:
(a) zatražite pristup vašim ličnim podacima.
(b) zatražite ispravku vaših ličnih podataka.
(c) zatražite brisanje ličnih podataka.
(d) odbiti obradu vaših ličnih podataka.
(e) zatražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka.
(f) zatražiti prenos vaših ličnih podataka.
(g) povuče svoj pristanak.

Ako želite da iskoristite neko od gore navedenih prava, pošaljite nam e-poštu na support@brainactivepanels.com.

Nećete morati da plaćate naknadu za pristup ličnim podacima (ili za ostvarivanje bilo kog drugog prava). Međutim, možemo naplatiti razumnu naknadu ako je vaš zahtev očigledno neutemeljen, ponavljajući ili preteran. Alternativno, u tim okolnostima možemo odbiti da udovoljimo vašem zahtevu.

Možda ćemo trebati da tražimo od vas određene informacije kako biste nam pomogli da potvrdimo vaš identitet i obezbedimo vaše pravo na pristup vašim ličnim podacima (ili da iskoristite bilo koja od vaših drugih prava). Ovo je bezbednosna mera kojom se osigurava da se lični podaci ne otkriju bilo kojoj osobi koja nema pravo da ih primi. Takođe vas možemo kontaktirati da bismo vam zatražili dodatne informacije u vezi sa vašim zahtevom za ubrzavanje odgovora.

Na svaki legitiman zahtev pokušavamo odgovoriti u roku od mesec dana od prijema. Povremeno nam može biti potrebno duže od mesec dana ako je vaš zahtev posebno složen ili ste postavili brojne zahteve. U tom slučaju ćemo vas obavestiti i redovno vas obaveštavati.