Skip links

Fortrolighetspolitikk

Ikrafttredelsesdato: 20. mai 2018
Sist revidert: 20. mai 2018

1. Introduksjon og definisjoner

Red Orange Research S.R.L., et selskap registrert i Romania på 33c Weiner Palada street, 077040 Chiajna, Ilfov fylke, heretter kalt “BrainActive“, “vi“, “vårt“, “oss “eller “selskapet“, bygger og administrerer online fellesskap laget av mennesker som samtykker til fylle ut undersøkelser og dele meninger om produkter, tjenester, politikk og andre temaer i bytte mot monetære belønninger. Disse samfunnene inkluderer individer fra hele verden og vil videre bli referert til som “nettpaneler“, “nettpanel“, “paneler” eller “panel“.

Du“, “din” og “deg selv” refererer til deg som person og medlem av vårt nettpanel.

Programvaren som vi bruker for å administrere panelene våre, vil videre bli referert til som “plattform“.

Ved å registrere deg på vår plattform blir du medlem av vårt nettpanel, og som en konsekvens av dette, vil du bli bedt om å gi noen personopplysninger til oss. Ditt medlemskap i panelene våre gjør deg kvalifisert for å delta i meningsundersøkelsene våre, men din deltakelse er frivillig.

E-postadressen til vår databeskyttelsesansvarlig er dpo@brainactivepanels.com.

Hvis du ikke er fornøyd med måten vi samler inn og bruker dataene dine, har du rett til å klage til ANSPDCP, den rumenske tilsynsmyndigheten for datasikkerhetsspørsmål (www.dataprotection.ro). Vi vil være takknemlige hvis du vil kontakte oss først når du har en klage, slik at vi kan prøve å løse den.

Det er veldig viktig at informasjonen vi har om deg er nøyaktig og oppdatert. Gi oss beskjed når din personlige informasjon endres ved å sende oss en e-post på support@brainactivepanels.com.

Vi krever ditt eksplisitte samtykke for behandling av sensitive data.

2. Hvordan vi bruker dine personopplysninger

Vi bruker bare dine personopplysninger når vi har lovlig tillatelse. De vanligste bruken av personopplysningene dine er:
(a) der vi trenger å utføre forholdet mellom oss (bli medlem av vår plattform, delta i våre meningsundersøkelser og dele dine data med klientene som bestilte meningsundersøkelsene som vi utfører).
(b) der det er nødvendig for våre legitime interesser (eller interesser fra en tredjepart) og når dine interesser og grunnleggende rettigheter ikke tilsidesetter disse interessene.
(c) der vi trenger å overholde en juridisk eller forskriftsmessig forpliktelse.

Generelt er vi ikke avhengige av samtykke som et juridisk grunnlag for å behandle dine personopplysninger. Det er essensen i samarbeidet vårt at vi ved å registrere deg i vårt panel tillater å behandle dine personopplysninger. Noen ganger kan du gi oss sensitive data om deg. Sensitive data refererer til informasjon som inkluderer detaljer om din rase eller etnisitet, religiøs eller filosofisk tro, sexliv, seksuell legning, politiske meninger, fagforeningsmedlemskap, informasjon om din helse og genetiske og biometriske data (f.eks. Spore øyebevegelser eller ansiktskoding). Årsaken til at du kan velge å gi oss informasjonen ovenfor, er å gi ditt samtykke til å inkludere deg i et bredere spekter av meningsundersøkelser, slik at du kan generere høyere belønning. Vi samler ikke inn informasjon om straffedomme og lovbrudd. Når du behandler dine sensitive data, vil vi stole på ditt samtykke.

Når som helst har du rett til å velge bort vårt samarbeid eller bare å trekke tilbake ditt samtykke for å behandle sensitive data ved å sende oss en e-post på support@brainactivepanels.com.

3. Formål for behandling av dine personopplysninger

Nedenfor kan du finne en beskrivelse av måtene vi har til hensikt å bruke dine personopplysninger og den juridiske begrunnelsen vi vil behandle slike data på. Vi har også forklart hva våre legitime interesser er.

Vi kan behandle dine personopplysninger for mer enn en lovlig grunn, avhengig av det spesifikke formålet vi bruker dine data til. Send oss ​​en e-post på dpo@brainactivepanels.com hvis du trenger informasjon om den spesifikke juridiske grunnen vi er avhengige av å behandle dine personopplysninger i de tilfellene der mer enn ett rettslig grunnlag er blitt nevnt i tabellen nedenfor.

Formål / aktivitet Datatype Lovlig grunnlag for behandling
For å registrere deg som et nytt medlem av vårt nettpanel (a) Alder
(b) Sex
(c) Region
(d) E-postadresse
Utføre forholdet til deg – registrer deg som medlem av vårt panel.
Slik behandler og leverer du insentivene dine:
(a) Administrer betalinger og gebyrer
(a) Identitet
(b) Kontaktdata
(c) Økonomiske data
(d) Transaksjon
(a) Utføre forholdet til deg
(b) Nødvendig for våre legitime interesser for å gjenopprette betalinger levert til deg på grunn av en begrunnet begrunnelse
For å administrere vårt forhold til deg som vil omfatte:
(a) å varsle deg om endringer gjort i våre vilkår eller våre personvernregler
(b) Ber deg om å legge igjen en anmeldelse eller fylle ut en undersøkelse
(a) Identitet
(b) Kontaktdata
(c) Profil
(d) Markedsføring og kommunikasjon
(a) Utføre forholdet til deg
(b) Nødvendig når vi må overholde en juridisk forpliktelse
(c) Nødvendig for oss å holde våre oppdateringer oppdatert og for å studere hvordan produktene / tjenestene våre brukes
For å administrere og beskytte vår virksomhet og nettstedet vårt (inkludert å fikse tekniske problemer, dataanalyse, testing, systemvedlikehold, support, rapportering og hosting av data) (a) Identitet
(b) Kontaktdata
(c) Tekniske data
(a) Nødvendig for våre legitime interesser av å drive vår virksomhet, tilby administrasjon og IT-tjenester, nettverkssikkerhet, forhindre svindel og i forbindelse med en virksomhetsreorganisasjon eller en gruppe omstruktureringsøvelse
(b) Nødvendig når vi må overholde en juridisk forpliktelse
For å bruke dataanalyse for å forbedre nettstedet, produktene / tjenestene våre, markedsføringen, kundeforholdene og opplevelsene (a) Tekniske data
(b) Bruksdata
Nødvendig for våre legitime interesser å definere kundetyper for våre produkter og tjenester, for å holde nettstedet vårt oppdatert og relevant, for å utvikle vår virksomhet og å implementere vår markedsstrategi
For å komme med forslag og anbefalinger til deg om varer eller tjenester som kan være av interesse for deg (a) Identitet
(b) Kontaktdata
(c) Tekniske data
(d) Bruksdata
(e) Profil
Nødvendig for våre legitime interesser for å utvikle våre produkter / tjenester og utvide vår virksomhet
For å dele kontaktinformasjonen din med våre underleverandører, slik at du direkte kan delta i undersøkelsene deres (a) Kontaktdata Nødvendig for at du deltar i avstemninger direkte gjennomført av våre underleverandører

4. E-postkommunikasjon

Du vil motta e-postmeldinger fra oss:
(a) når vi inviterer deg til å delta i en undersøkelse;
(b) når vi gir deg relevant informasjon om hvordan plattformen fungerer (f.eks. helligdager, endringer om våre vilkår og betingelser, betalingsrelatert informasjon osv.).

Vi vil be om ditt uttrykkelige samtykke før vi begynner å sende deg markedsføringsemails (annet enn relevant informasjon basert på vårt samarbeid) eller før vi deler dine personopplysninger med noen tredjepart i markedsføringsøyemed.

5. Offentliggjøring av dine personlige data

Vi må kanskje dele dine personopplysninger med partene nevnt nedenfor for de formålene som er beskrevet i tabellen over:
(a) tjenesteleverandører som tilbyr IT- og systemadministrasjonstjenester.
(b) profesjonelle rådgivere inkludert advokater, bankfolk, revisorer og forsikringsselskaper som tilbyr rådgivning, bank, forsikring og regnskapstjenester.
(c) skattemyndigheter, regulatorer og andre lignende institusjoner med base i Romania samt i andre relevante jurisdiksjoner som krever rapportering av databehandlingsaktiviteter under visse omstendigheter.
(d) tredjeparter som vi selger eller overfører eller som vi fusjonerer deler av vår virksomhet eller våre eiendeler til, eller til entreprenører for din deltakelse i detaljerte undersøkelser.

Vi krever at alle tredjeparter som mottar dataene dine respekterer sikkerheten til dine personopplysninger og for å behandle dem i samsvar med loven. Slike tredjeparter har kun lov til å behandle dine personopplysninger for de spesifiserte formålene og i samsvar med våre instruksjoner.

Når du deltar i visse undersøkelser, kan det hende du blir spurt om du vil at noen av personopplysningene dine skal deles med mottakerne av undersøkelsene vi gjennomfører, slik at du kan delta i de neste stadiene av disse undersøkelsene. Vi vil dele dine personopplysninger bare hvis du samtykker til slike handlinger.

6. Internasjonale overføringer

Vi deler dine personopplysninger i en gruppe selskaper, som innebærer å overføre dine data utenfor Det europeiske økonomiske området (EØS).

Land utenfor Det europeiske økonomiske området (EØS) tilbyr ikke alltid de samme nivåene av beskyttelse til dine personopplysninger, så europeisk lov har forbudt overføring av personopplysninger utenfor EØS, med mindre overføringen oppfyller visse kriterier.

Mange av våre tredjeparts tjenesteleverandører er lokalisert utenfor Det europeiske økonomiske området (EØS), så behandlingen av dine personopplysninger vil innebære en overføring av data utenfor EØS.

Hver gang vi overfører dine personopplysninger utenfor EØS, gjør vi vårt beste for å sikre en lignende grad av sikkerhet ved å implementere minst en av følgende sikkerhetstiltak:
(a) vi bare overfører dine personopplysninger til land som er ansett å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger av EU-kommisjonen; eller
(b) der vi bruker visse tjenesteleverandører, kan vi bruke spesifikke kontrakter eller oppførselskoder eller sertifiseringsmekanismer som er godkjent av EU-kommisjonen og som gir personopplysninger den samme beskyttelsen de har i Europa; eller
(c) der vi bruker tilbydere med base i USA, kan vi overføre data til dem hvis de er en del av EU – US Privacy Shield, som krever at de gir lignende beskyttelse til personopplysninger som deles mellom Europa og USA.

Hvis ingen av de ovennevnte sikkerhetstiltakene er tilgjengelige, kan vi be om ditt eksplisitte samtykke til den spesifikke overføringen av personopplysninger. Du har rett til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke ved å sende oss en e-post på dpo@brainactivepanels.com. Send oss ​​også en e-post på dpo@brainactivepanels.com hvis du vil ha mer informasjon om den spesifikke mekanismen vi bruker når vi overfører dine personlige data utenfor EØS.

7. Datasikkerhet

Vi har iverksatt passende sikkerhetstiltak for å forhindre at personopplysningene dine mistes ved et uhell, deres uautoriserte bruk eller tilgang, samt endring eller avsløring av dem. I tillegg begrenser vi tilgangen til dine personopplysninger til de ansatte, agenter, underleverandører og andre tredjeparter som har et spesifikt behov for å vite slike data. De behandler bare dine personopplysninger basert på instruksjonene våre, og de er underlagt taushetsplikt.

Videre har vi satt i gang prosedyrer for å håndtere eventuelt brudd på personopplysninger; vi vil informere deg om et datainnbrudd og vi vil også varsle enhver relevant regulator der vi er lovpålagt å gjøre det.

8. Oppbevaring av data

Vi vil bare beholde dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene vi samlet inn for dem, inkludert for å oppfylle eventuelle juridiske, regnskapsmessige eller rapporteringskrav.

For å bestemme passende oppbevaringsperiode for personopplysninger, tar vi hensyn til mengden, arten og følsomheten til personopplysningene, den potensielle risikoen for skade som følge av uautorisert bruk eller avsløring av dine personopplysninger, de formålene vi behandler dine personopplysninger for og muligheten for å oppnå disse formålene på andre måter, så vel som gjeldende juridiske krav.

Ved lov må vi oppbevare grunnleggende informasjon om kundene våre (inkludert kontakt-, identitets-, finans- og transaksjonsdata) i 10 år etter at de slutter å være kunder for skattemessige formål.

Du kan be oss om å slette dataene: se mer informasjon i punkt 9 nedenfor.

Vi kan også anonymisere dine personopplysninger (slik at de ikke lenger kan knyttes til deg) for forskning eller statistiske formål, i hvilket tilfelle vi kan bruke denne informasjonen på ubestemt tid uten ytterligere varsel til deg.

9. Dine juridiske rettigheter

Under visse omstendigheter har du rettigheter i forhold til dine personopplysninger i henhold til lover om databeskyttelse. Kort sagt har du rett til:
(a) be om tilgang til dine personlige data.
(b) be om rettelse av dine personopplysninger.
(c) be om sletting av dine personopplysninger.
(d) nekter å behandle personopplysningene dine.
(e) be om begrensning i behandlingen av dine personopplysninger.
(f) be om overføring av dine personopplysninger.
(g) trekke tilbake ditt samtykke.

Hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene som er angitt ovenfor, kan du sende oss en e-post på support@brainactivepanels.com.

Du trenger ikke å betale et gebyr for å få tilgang til dine personlige data (eller for å utøve noen av de andre rettighetene). Imidlertid kan vi kreve et rimelig gebyr hvis forespørselen din er åpenbart ubegrunnet, repeterende eller overdreven. Alternativt kan vi nekte å etterkomme forespørselen din under disse omstendighetene.

Det kan hende vi må be om spesifikk informasjon fra deg for å hjelpe oss med å bekrefte identiteten din og sikre din rett til tilgang til dine personopplysninger (eller til å utøve noen av dine andre rettigheter). Dette er et sikkerhetstiltak for å sikre at personopplysninger ikke blir gitt ut til noen som ikke har rett til å motta dem. Vi kan også kontakte deg for å be deg om ytterligere informasjon i forhold til din forespørsel om å fremskynde vårt svar.

Vi prøver å svare på enhver legitim forespørsel innen en måned etter mottakelse av den. Noen ganger kan det ta oss lenger enn en måned hvis forespørselen din er spesielt sammensatt eller du har kommet med en rekke forespørsler. I dette tilfellet vil vi varsle deg og holde deg oppdatert.