Skip links

Πολιτική απορρήτου

Ημερομηνία ισχύος: 20 Μαΐου 2018
Τελευταία αναθεώρηση: 20 Μαΐου 2018

1. Εισαγωγή και ορισμοί

Red Orange Research S.R.L., μια εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στη Ρουμανία στην οδό Weiner Palada 33c, 077040 Chiajna, νομός Ilfov, εφεξής “BrainActive, μας ή εταιρεία συμπληρώστε έρευνες και μοιραστείτε γνώμη για προϊόντα, υπηρεσίες, πολιτική και άλλα θέματα σε αντάλλαγμα για χρηματικές ανταμοιβές. Αυτές οι κοινότητες περιλαμβάνουν άτομα από όλο τον κόσμο και θα αναφέρονται περαιτέρω ως “online πάνελ” ή “πάνελ“.

Εσύ, “τα δικα σου” και “δικος σου” μέλος της ηλεκτρονικής μας ομάδας.

Το λογισμικό που χρησιμοποιούμε για τη διαχείριση των πάνελ μας θα αναφέρεται και ως “πλατφόρμα“.

Με την εγγραφή σας στην πλατφόρμα σας, θα γίνετε μέλος της ηλεκτρονικής μας επιτροπής και ως εκ τούτου θα σας ζητηθεί να μας παράσχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα. Η συμμετοχή σας στις ομάδες μας σας επιτρέπει να συμμετάσχετε στις έρευνες γνώμης, ωστόσο η συμμετοχή σας είναι εθελοντική.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων μας είναι dpo@brainactivepanels.com.

Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο συλλογής και χρήσης των δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην ANSPDCP, την ρουμανική εποπτική αρχή για θέματα προστασίας δεδομένων (www.dataprotection.ro). Θα σας είμαστε ευγνώμονες αν θα επικοινωνήσετε μαζί μας πρώτα όταν έχετε κάποιο παράπονο, ώστε να μπορέσουμε να το επιλύσουμε.

Είναι πολύ σημαντικό οι πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς να είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Ενημερώστε μας, όποτε αλλάζουν τα προσωπικά σας στοιχεία, στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@brainactivepanels.com.

Απαιτούμε ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων.

2. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο όταν είμαστε νομίμως εξουσιοδοτημένοι. Οι πιο συνηθισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων είναι:
(α) όπου πρέπει να πραγματοποιήσουμε τη σχέση μεταξύ μας (να γίνετε μέλος της πλατφόρμας μας, να συμμετάσχετε στις έρευνες γνώμης και να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τους πελάτες που διέταξαν τις έρευνες γνώμης που διεξάγουμε).
(β) όταν είναι απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (ή αυτά τρίτων) και όταν τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν αυτών των συμφερόντων.
(γ) όπου πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

Γενικά, δεν βασιζόμαστε στη συγκατάθεση ως νομικό λόγο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Είναι η ουσία της συνεργασίας μας ότι με την εγγραφή σας στον πίνακα μας επιτρέπεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Είναι πιθανό ότι μερικές φορές μας παρέχετε ευαίσθητα δεδομένα για εσάς. Τα ευαίσθητα δεδομένα αναφέρονται σε πληροφορίες που περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τη φυλή ή την εθνικότητά σας, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη σεξουαλική ζωή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τις πολιτικές απόψεις, την ιδιότητα του συνδικαλιστή, πληροφορίες για την υγεία σας και γενετικά και βιομετρικά δεδομένα ). Ο λόγος για τον οποίο μπορείτε να επιλέξετε να μας παράσχετε οποιαδήποτε από τις παραπάνω πληροφορίες είναι να δώσετε τη συγκατάθεσή σας να συμπεριληφθείτε σε ευρύτερο φάσμα δημοσκοπήσεων, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε υψηλότερες ανταμοιβές. Δεν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα. Κατά την επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων σας, θα βασιστούμε στη συγκατάθεσή σας.

Οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα να αποχωρήσετε από τη συνεργασία μας ή μόνο να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων σας στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση support@brainactivepanels.com.

3. Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μια περιγραφή των τρόπων με τους οποίους σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τους νομικούς λόγους στους οποίους θα επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα. Έχουμε επίσης εξηγήσει ποια είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας.

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περισσότερα από ένα νόμιμα σημεία, ανάλογα με τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας. Στείλτε μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@brainactivepanels.com αν χρειάζεστε λεπτομέρειες σχετικά με το συγκεκριμένο νομικό έδαφος στο οποίο βασίζεστε για να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου περισσότερες από τον ακόλουθο πίνακα αναφέρεται ένα νομικό υπόβαθρο.

Σκοπός / δραστηριότητα Τύπος δεδομένων Νόμιμη βάση επεξεργασίας
Για να εγγραφείτε ως νέο μέλος του ηλεκτρονικού μας πίνακα (α) Ηλικία
(β) Σεξ
(γ) Περιοχή
(δ) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Εκτέλεση της σχέσης μαζί σας – εγγραφή ως μέλους του πάνελ μας.
Για να επεξεργαστείτε και να παραδώσετε τα κίνητρά σας:
(α) Διαχείριση πληρωμών και τελών
(α) Ταυτότητα
(β) Στοιχεία επικοινωνίας
(γ) Οικονομικά στοιχεία
(δ) Συναλλαγή
(α) Την εκτέλεση της σχέσης με σας
(β) Απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας να ανακτάμε τις πληρωμές που σας παραδόθηκαν λόγω έλλειψης αιτιολογικού λόγου.
Για να διαχειριστείτε τη σχέση μας μαζί σας, η οποία θα περιλαμβάνει:
(α) Να σας ενημερώσουμε για αλλαγές που έγιναν στους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας ή στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
(β) Ζητώντας σας να αφήσετε μια κριτική ή να συμπληρώσετε μια έρευνα
(α) Ταυτότητα
(β) Στοιχεία επικοινωνίας
(γ) Προφίλ
(δ) Μάρκετινγκ και Επικοινωνίες
(α) Την εκτέλεση της σχέσης μαζί σας
(β) Απαραίτητο όταν πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση
(γ) Είναι απαραίτητο να ενημερώσουμε τα αρχεία μας και να μελετήσουμε πώς χρησιμοποιούνται τα προϊόντα / οι υπηρεσίες μας
Να διαχειρίζεται και να προστατεύει την επιχείρησή μας και τον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού τεχνικού προβλήματος, ανάλυσης δεδομένων, δοκιμών, συντήρησης συστήματος, υποστήριξης, αναφοράς και φιλοξενίας δεδομένων) (α) Ταυτότητα
(β) Στοιχεία επικοινωνίας
(γ) Τεχνικά δεδομένα
(α) Απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας να διαχειριζόμαστε την επιχείρησή μας, να παρέχουμε υπηρεσίες διοίκησης και πληροφορικής, ασφάλεια δικτύων, πρόληψη απάτης και στο πλαίσιο μιας αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων ή μιας ομαδικής αναδιάρθρωσης
(β) Απαραίτητο όταν πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση
Για να χρησιμοποιήσετε την ανάλυση δεδομένων για να βελτιώσετε τον ιστότοπό μας, τα προϊόντα / τις υπηρεσίες μας, το μάρκετινγκ, τις σχέσεις με τους πελάτες και τις εμπειρίες μας (α) Τεχνικά δεδομένα
(β) Δεδομένα χρήσης
Απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας να ορίσουμε τύπους πελατών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να διατηρήσουμε τον ιστότοπό μας ενημερωμένο και σχετικό, να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας και να εφαρμόσουμε τη στρατηγική μάρκετινγκ
Για να κάνετε προτάσεις και συστάσεις σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. (α) Ταυτότητα
(β) Στοιχεία επικοινωνίας
(γ) Τεχνικά δεδομένα
(δ) Δεδομένα χρήσης
(ε) Προφίλ
Απαραίτητο για τα νόμιμα συμφέροντά μας να αναπτύσσουμε τα προϊόντα / τις υπηρεσίες μας και να αναπτύσσουμε την επιχείρησή μας
Για να μοιραστείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας με τους υπεργολάβους μας, ώστε να μπορείτε να συμμετάσχετε άμεσα στις έρευνές τους (α) Στοιχεία επικοινωνίας Απαραίτητο για τη συμμετοχή σας στις δημοσκοπήσεις που διεξάγονται απευθείας από τους υπεργολάβους μας

4. Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Θα λάβετε επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς:
(α) όταν σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε μια έρευνα?
(β) όταν σας παρέχουμε σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας μας (π.χ. δημόσιες αργίες, αλλαγές σχετικά με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας, πληροφορίες σχετικά με τις πληρωμές κ.λπ.).

Θα σας ζητήσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας προτού να αρχίσετε να σας στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εκτός των σχετικών πληροφοριών που βασίζονται στη συνεργασία μας) ή πριν να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ.

5. Γνωστοποιήσεις των προσωπικών σας δεδομένων

Μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τα παρακάτω μέρη για τους σκοπούς που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα:
(α) φορείς παροχής υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης πληροφορικής και συστημάτων.
(β) επαγγελματίες συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, τραπεζιτών, ελεγκτών και ασφαλιστών που παρέχουν συμβουλευτικές, τραπεζικές, ασφαλιστικές και λογιστικές υπηρεσίες.
(γ) φορολογικές αρχές, ρυθμιστικές αρχές και άλλα παρόμοια ιδρύματα που εδρεύουν στη Ρουμανία, καθώς και σε άλλες συναφείς δικαιοδοσίες, οι οποίες απαιτούν την υποβολή εκθέσεων για δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων υπό ορισμένες συνθήκες.
(δ) τρίτους στους οποίους πωλούμε ή μεταφέρουμε ή με τους οποίους συγχωνεύουμε τμήματα της επιχείρησής μας ή των περιουσιακών στοιχείων μας, ή σε εργολάβους για τη συμμετοχή σας σε λεπτομερείς έρευνες.

Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη που λαμβάνουν τα δεδομένα σας να σέβονται την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και να τα χειρίζονται σύμφωνα με το νόμο. Αυτά τα τρίτα μέρη επιτρέπεται να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους καθορισμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Όταν συμμετέχετε σε ορισμένες έρευνες, μπορεί να σας ζητηθεί να ζητήσετε να μοιραστείτε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα με τους δικαιούχους των ερευνών που διεξάγουμε, ώστε να μπορείτε να συμμετάσχετε στα επόμενα στάδια αυτών των ερευνών. Θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν συγκατατεθείτε σε τέτοιες ενέργειες.

6. Διεθνείς μεταφορές

Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μια ομάδα εταιρειών, η οποία συνεπάγεται τη μεταφορά των δεδομένων σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Οι χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) δεν προσφέρουν πάντα τα ίδια επίπεδα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, οπότε το ευρωπαϊκό δίκαιο απαγόρευσε τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός του ΕΟΧ, εκτός εάν η μεταφορά πληροί ορισμένα κριτήρια.

Πολλοί από τους παροχείς υπηρεσιών τρίτων μερών μας βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), έτσι ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα συνεπάγεται μεταφορά δεδομένων εκτός του ΕΟΧ.

Κάθε φορά που μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του ΕΟΧ, κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να διασφαλίσουμε έναν παρόμοιο βαθμό ασφάλειας των δεδομένων, εφαρμόζοντας τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες διασφαλίσεις:
(α) θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε χώρες που έχουν θεωρηθεί ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ή
β) όταν χρησιμοποιούμε ορισμένους παρόχους υπηρεσιών, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συγκεκριμένες συμβάσεις ή κώδικες δεοντολογίας ή μηχανισμούς πιστοποίησης εγκεκριμένους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίοι δίνουν στα προσωπικά δεδομένα την ίδια προστασία που έχει στην Ευρώπη · ή
(γ) όταν χρησιμοποιούμε παρόχους εγκατεστημένους στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορούμε να τους μεταφέρουμε δεδομένα εάν αποτελούν μέρος της ασπίδας προστασίας προσωπικών δεδομένων ΕΕ – ΗΠΑ, η οποία απαιτεί από αυτούς να παρέχουν παρόμοια προστασία στα προσωπικά δεδομένα που μοιράζονται μεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Εάν δεν υπάρχει καμία από τις παραπάνω διασφαλίσεις, μπορούμε να ζητήσουμε ρητή συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη μεταφορά προσωπικών δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα email στο dpo@brainactivepanels.com. Επίσης, στείλτε μας μήνυμα στο dpo@brainactivepanels.com αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο μηχανισμό που χρησιμοποιούμε όταν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του ΕΟΧ.

7. Ασφάλεια δεδομένων

Έχουμε θεσπίσει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε τυχαία την απώλεια των προσωπικών σας δεδομένων, τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή την πρόσβαση, καθώς και την τροποποίηση ή την αποκάλυψή τους. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους υπεργολάβους και άλλους τρίτους που έχουν συγκεκριμένη ανάγκη να γνωρίζουν τέτοια δεδομένα. Θα επεξεργάζονται μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει των οδηγιών μας και υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Επιπλέον, θεσπίσαμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής παραβίασης των προσωπικών δεδομένων. θα σας ενημερώσουμε για παραβίαση δεδομένων και θα ειδοποιήσουμε επίσης οποιονδήποτε αρμόδιο ρυθμιστή, από όπου νομικά απαιτείται να το πράξει.

8. Διατήρηση δεδομένων

Θα διατηρούμε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέξαμε, μεταξύ άλλων για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε νομικών, λογιστικών ή αναφορών.

Για να καθορίσετε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων, λαμβάνουμε υπόψη το ποσό, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και τη δυνατότητα επίτευξης των σκοπών αυτών με άλλα μέσα, καθώς και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να διατηρούμε βασικές πληροφορίες για τους πελάτες μας (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας, ταυτότητας, οικονομικών στοιχείων και συναλλαγών) για 10 χρόνια από τη στιγμή που θα παύσουν να είναι πελάτες για φορολογικούς σκοπούς.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας: παρακαλούμε δείτε περισσότερες πληροφορίες στο σημείο 9 παρακάτω.

Επίσης, μπορούμε να ανώνυμα τα προσωπικά σας δεδομένα (ώστε να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με εσάς) για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες επ ‘αόριστον χωρίς άλλη ειδοποίηση προς εσάς.

9. Τα νομικά σας δικαιώματα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει των νόμων περί προστασίας δεδομένων. Με λίγα λόγια, έχετε το δικαίωμα:
(α) να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.
(β) να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων.
(γ) ζητήστε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
(δ) να αρνηθεί την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
(ε) να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
(στ) να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων.
(ζ) αποσυρθεί η συγκατάθεσή σας.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, στείλτε μας email στη διεύθυνση support@brainactivepanels.com.

Δεν θα χρειαστεί να καταβάλετε τέλη για την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή για άσκηση οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων). Ωστόσο, ενδέχεται να χρεώσουμε μια εύλογη αμοιβή εάν το αίτημά σας είναι σαφώς αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, ενδέχεται να αρνηθούμε να συμμορφωνόμαστε με το αίτημά σας υπό αυτές τις συνθήκες.

Ενδέχεται να χρειαστεί να ζητήσετε από εσάς συγκεκριμένες πληροφορίες για να μας βοηθήσετε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα άλλα δικαιώματά σας). Πρόκειται για ένα μέτρο ασφάλειας που διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει δικαίωμα να το λάβει. Μπορούμε επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας να επιταχύνετε την απάντησή μας.

Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε κάθε νόμιμο αίτημα μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή του. Περιστασιακά μπορεί να μας διαρκέσει περισσότερο από ένα μήνα, αν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει ορισμένα αιτήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας ενημερώσουμε.