Skip links

Fortrolighedspolitik

Ikrafttrædelsesdato: 20. maj 2018
Sidst revideret: 20. maj 2018

1. Introduktion og definitioner

Red Orange Research S.R.L., et firma registreret i Rumænien på 33c Weiner Palada street, 077040 Chiajna, Ilfov amt, i det følgende benævnt “BrainActive“, “vi“, “vores“, “os” eller “firmaet“, bygger og administrerer onlinemiljøer lavet af mennesker, der accepterer at udfyld undersøgelser og del udtalelser om produkter, tjenester, politik og andre emner i bytte for monetære belønninger. Disse lokalsamfund inkluderer enkeltpersoner fra hele verden og vil yderligere blive omtalt som “online paneler“, “online panel“, “paneler” eller “panel“.

Du“, “din” og “dig selv” henviser til dig som person og medlem af vores online panel.

Den software, som vi bruger til at administrere vores paneler, bliver yderligere omtalt som “platform“.

Ved at registrere dig på vores platform bliver du medlem af vores online panel og som en konsekvens heraf bliver du bedt om at give nogle personlige data til os. Dit medlemskab i vores paneler gør dig berettiget til at deltage i vores opinionsundersøgelser, men din deltagelse er frivillig.

E-mail-adressen til vores databeskyttelsesansvarlig er dpo@brainactivepanels.com.

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi indsamler og bruger dine data på, har du ret til at klage til ANSPDCP, den rumænske tilsynsmyndighed for databeskyttelsesproblemer (www.dataprotection.ro). Vi ville være taknemmelige, hvis du først kontakter os, når du har en klage, så vi kan prøve at løse det.

Det er meget vigtigt, at de oplysninger, vi har om dig, er nøjagtige og ajourførte. Fortæl os venligst, når dine personlige oplysninger ændres ved at sende os en e-mail på support@brainactivepanels.com.

Vi kræver dit udtrykkelige samtykke til behandling af følsomme data.

2. Hvordan vi bruger dine personlige data

Vi bruger kun dine personlige data, når vi er lovligt tilladte. De mest almindelige anvendelser af dine personlige data er:
(a) hvor vi er nødt til at udføre forholdet mellem os (at blive medlem af vores platform, deltage i vores opinionsundersøgelser og dele dine data med de klienter, der bestilte de opinionsundersøgelser, vi udfører).
(b) hvor det er nødvendigt for vores legitime interesser (eller interesser fra en tredjepart), og når dine interesser og grundlæggende rettigheder ikke tilsidesætter disse interesser.
(c) hvor vi er nødt til at overholde en juridisk eller lovpligtig forpligtelse.

Generelt er vi ikke afhængige af samtykke som en retlig grund til behandling af dine personlige data. Det er essensen af ​​vores samarbejde, at vi ved at registrere dig i vores panel har tilladelse til at behandle dine personlige data. Det er muligt, at du undertiden giver os følsomme data om dig. Følsomme data henviser til oplysninger, der indeholder oplysninger om din race eller etnicitet, religiøse eller filosofiske overbevisninger, sexliv, seksuel orientering, politiske meninger, fagforeningsmedlemskab, oplysninger om dit helbred og genetiske og biometriske data (f.eks. Sporing af dine øjenbevægelser eller ansigtskodning). Årsagen til at du kan vælge at give os nogen af ​​ovennævnte oplysninger er at give dit samtykke til at inkludere dig i en bredere vifte af opinionsundersøgelser, så du kan generere højere belønninger. Vi indsamler ingen oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser. Når vi behandler dine følsomme data, vil vi stole på dit samtykke.

På ethvert tidspunkt har du ret til at fravælge vores samarbejde eller kun at trække dit samtykke til behandling af dine følsomme data ved at sende os en e-mail på support@brainactivepanels.com.

3. Formål til behandling af dine personlige data

Nedenfor kan du finde en beskrivelse af måderne, vi har til hensigt at bruge dine personlige data på, og de juridiske grunde, som vi behandler sådanne data på. Vi har også forklaret, hvad vores legitime interesser er.

Vi kan behandle dine personlige data af mere end en lovlig grund, afhængigt af det specifikke formål, som vi bruger dine data til. Send os en e-mail på dpo@brainactivepanels.com, hvis du har brug for oplysninger om den specifikke juridiske grund, som vi er afhængige af for at behandle dine personlige data i de tilfælde, hvor mere end en retlig grund er blevet nævnt i nedenstående tabel.

Formål / aktivitet Datatype Lovligt grundlag for behandling
For at registrere dig som et nyt medlem af vores online panel (a) Alder
(b) Sex
(c) Region
(d) E-mail-adresse
Udfør forholdet til dig – tilmeld dig som medlem af vores panel.
Sådan behandler og leverer du dine incitamenter:
(a) Administrer betalinger og gebyrer
(a) Identitet
(b) Kontaktdata
(c) Finansielle data
(d) Transaktion
(a) Udfør forholdet til dig
(b) Nødvendigt for vores legitime interesser at inddrive betalinger leveret til dig på grund af manglende begrundet
For at administrere vores forhold til dig, som inkluderer:
(a) Underret dig om ændringer foretaget i vores vilkår og betingelser eller vores privatlivspolitik
(b) Beder dig om at forlade en anmeldelse eller udfylde en undersøgelse
(a) Identitet
(b) Kontaktdata
(c) Profil
(d) Marketing og kommunikation
(a) Udfør forholdet til dig
(b) Nødvendigt, når vi skal overholde en juridisk forpligtelse
(c) Nødvendigt for os at holde vores poster opdateret og for at undersøge, hvordan vores produkter / tjenester bruges
At administrere og beskytte vores forretning og vores websted (herunder løsning af tekniske problemer, dataanalyse, test, systemvedligeholdelse, support, rapportering og hosting af data) (a) Identitet
(b) Kontaktdata
(c) Tekniske data
(a) Nødvendigt for vores legitime interesser ved at drive vores forretning, levere administrations- og IT-tjenester, netværkssikkerhed, forhindre svig og i forbindelse med en virksomhedsomlægning eller en gruppeomstruktureringsøvelse
(b) Nødvendigt, når vi skal overholde en juridisk forpligtelse
For at bruge dataanalyse til at forbedre vores websted, vores produkter / tjenester, markedsføring, kundeforhold og oplevelser (a) Tekniske data
(b) Brugsdata
Nødvendigt for vores legitime interesser at definere kundetyper til vores produkter og tjenester, for at holde vores site opdateret og relevant, for at udvikle vores forretning og implementere vores markedsføringsstrategi
At komme med forslag og anbefalinger til dig om varer eller tjenester, der kan være af interesse for dig (a) Identitet
(b) Kontaktdata
(c) Tekniske data
(d) Brugsdata
(e) Profil
Nødvendigt for vores legitime interesser for at udvikle vores produkter / tjenester og udvide vores forretning
For at dele dine kontaktoplysninger med vores underleverandører, så du direkte kan deltage i deres undersøgelser (a) Kontaktdata Nødvendigt for din deltagelse i afstemninger direkte gennemført af vores underleverandører

4. E-mail-kommunikation

Du vil modtage e-mail-meddelelser fra os:
(a) når vi inviterer dig til at deltage i en undersøgelse;
(b) når vi giver dig relevante oplysninger om funktionen af vores platform (f.eks. helligdage, ændringer om vores vilkår og betingelser, betalingsrelateret information osv.).

Vi beder om dit udtrykkelige samtykke, før vi begynder at sende dig markedsførings-e-mails (bortset fra relevante oplysninger baseret på vores samarbejde) eller før vi deler dine personlige data med nogen tredjepart til markedsføringsformål.

5. Videregivelse af dine personlige data

Vi er muligvis nødt til at dele dine personlige data med de parter, der er nævnt nedenfor til de formål, der er beskrevet i tabellen ovenfor:
(a) tjenesteudbydere, der tilbyder it- og systemadministrationstjenester.
b) professionelle rådgivere, herunder advokater, bankfolk, revisorer og forsikringsselskaber, der leverer rådgivning, bank, forsikring og regnskabstjenester.
(c) skattemyndigheder, tilsynsmyndigheder og andre lignende institutioner med base i Rumænien samt i andre relevante jurisdiktioner, der kræver rapportering af databehandlingsaktiviteter under visse omstændigheder.
(d) tredjeparter, som vi sælger eller overfører, eller som vi sammenføjer dele af vores forretning eller vores aktiver, eller til entreprenører for din deltagelse i detaljerede undersøgelser.

Vi kræver, at alle tredjeparter, der modtager dine data, respekterer sikkerheden for dine personlige data og for at behandle dem i overensstemmelse med loven. Sådanne tredjeparter har kun tilladelse til at behandle dine personlige data til de specificerede formål og i overensstemmelse med vores instruktioner.

Når du deltager i bestemte undersøgelser, kan du blive spurgt, om du vil have, at nogle af dine personlige data deles med modtagerne af de undersøgelser, vi udfører, så du kan deltage i de næste faser i disse undersøgelser. Vi vil kun dele dine personlige data, hvis du accepterer sådanne handlinger.

6. Internationale overførsler

Vi deler dine personlige data i en gruppe af virksomheder, som involverer overførsel af dine data uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde tilbyder ikke altid de samme beskyttelsesniveauer for dine personoplysninger, så europæisk lov har forbudt overførsel af personoplysninger uden for EØS, medmindre overførslen opfylder visse kriterier.

Mange af vores tredjeparts tjenesteudbydere er beliggende uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), så deres behandling af dine personlige data vil involvere en overførsel af data uden for EØS.

Hver gang vi overfører dine personlige data uden for EØS, gør vi vores bedste for at sikre en lignende grad af datasikkerhed ved at implementere mindst en af ​​følgende sikkerhedsforanstaltninger:
(a) vi vil kun overføre dine personlige data til lande, der er blevet anset for at give et passende niveau af beskyttelse af personoplysninger af Europa-Kommissionen; eller
(b) når vi bruger visse tjenesteudbydere, kan vi bruge specifikke kontrakter eller adfærdskodekser eller certificeringsmekanismer, der er godkendt af Europa-Kommissionen, og som giver personoplysninger den samme beskyttelse, den har i Europa; eller
(c) hvor vi bruger udbydere med base i USA, kan vi overføre data til dem, hvis de er en del af EU – US Privacy Shield, hvilket kræver, at de yder lignende beskyttelse til personlige data, der deles mellem Europa og USA.

Hvis ingen af ​​ovennævnte sikkerhedsforanstaltninger er tilgængelige, kan vi anmode om dit udtrykkelige samtykke til den specifikke personlige dataoverførsel. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at sende os en e-mail på dpo@brainactivepanels.com. Send os også en e-mail på dpo@brainactivepanels.com, hvis du ønsker yderligere oplysninger om den specifikke mekanisme, vi bruger, når vi overfører dine personlige data uden for EØS.

7. Datasikkerhed

Vi har indført passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre, at dine personlige data ved et uheld går tabt, deres uautoriserede brug eller adgang samt ændring eller afsløring af dem. Derudover begrænser vi adgang til dine personlige data til de ansatte, agenter, underleverandører og andre tredjeparter, der har et specifikt behov for at kende sådanne data. De behandler kun dine personlige data baseret på vores instruktioner, og de er underlagt en fortrolighedspligt.

Derudover har vi indført procedurer til håndtering af enhver mulig overtrædelse af personoplysninger; vi vil informere dig om en dataovertrædelse og vi vil også underrette enhver relevant regulator, hvor vi er lovligt forpligtet til at gøre det.

8. Opbevaring af data

Vi vil kun opbevare dine personlige data, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, vi har indsamlet dem til, inklusive med henblik på at opfylde eventuelle juridiske, regnskabsmæssige eller rapporterende krav.

For at bestemme den passende opbevaringsperiode for personoplysninger tager vi højde for mængden, arten og følsomheden af ​​de personlige data, den potentielle risiko for skade som følge af uautoriseret brug eller videregivelse af dine personlige data, de formål, som vi behandler dine personlige data til og muligheden for at nå disse formål på andre måder såvel som de gældende juridiske krav.

Ved lov skal vi opbevare grundlæggende oplysninger om vores kunder (herunder kontakt-, identitets-, økonomiske og transaktionsdata) i 10 år, efter at de ophører med at være kunder til skattemæssige formål.

Du kan bede os om at slette dine data: se flere oplysninger i punkt 9 nedenfor.

Vi kan også anonymisere dine personlige data (så de ikke længere kan knyttes til dig) til forskning eller statistiske formål, i hvilket tilfælde vi kan bruge disse oplysninger på ubestemt tid uden yderligere varsel til dig.

9. Dine juridiske rettigheder

Under visse omstændigheder har du rettigheder i forhold til dine personlige data i henhold til databeskyttelseslove. Kort sagt har du ret til:
(a) anmode om adgang til dine personlige data.
(b) anmode om korrektion af dine personlige data.
(c) bede om sletning af dine personlige data.
(d) nægter behandlingen af ​​dine personlige data.
(e) anmode om begrænsning af behandlingen af ​​dine personlige data.
(f) anmode om overførsel af dine personlige data.
(g) trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at udøve nogen af ​​de ovenfor beskrevne rettigheder, bedes du kontakte os på support@brainactivepanels.com.

Du behøver ikke at betale et gebyr for at få adgang til dine personlige data (eller for at udøve nogen af ​​de andre rettigheder). Vi kan dog opkræve et rimeligt gebyr, hvis din anmodning er åbenlyst ubegrundet, gentagne eller overdreven. Alternativt kan vi nægte at efterkomme din anmodning under disse omstændigheder.

Vi må muligvis anmode om specifikke oplysninger fra dig for at hjælpe os med at bekræfte din identitet og sikre din ret til at få adgang til dine personlige data (eller til at udøve nogen af ​​dine andre rettigheder). Dette er en sikkerhedsforanstaltning for at sikre, at personoplysninger ikke videregives til nogen, der ikke har ret til at modtage dem. Vi kan også kontakte dig for at bede dig om yderligere oplysninger i relation til din anmodning om at fremskynde vores svar.

Vi forsøger at svare på enhver legitim anmodning inden for en måned efter modtagelse af den. Lejlighedsvis kan det tage os længere end en måned, hvis din anmodning er særlig kompleks, eller du har fremsat et antal anmodninger. I dette tilfælde underretter vi dig og holder dig opdateret.